PL EN


Journal
2017 | 159 | 5-11
Article title

Co/kto jest produktem organizacji?

Content
Title variants
EN
What/Who is a Product of an Organization?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania pracowników organizacji jako jej produktów. Pracownik dowolnej organizacji jest poddawany przekształceniu w procesie wykonywania przezeń obowiązków wynikających z zatrudnienia w tej organizacji. Posługując się terminologią cybernetyczną powiemy, że różnica między kondycją pracownika na wejściu – czyli ów „zasób ludzki” – a kondycją tegoż pracownika na wyjściu – czyli ów swego rodzaju produkt – świadczy o tym jak pracownik jest traktowany przez organizację, w której jest zatrudniony. Zależy to od kultury danej organizacji i jej etycznej substancji.
EN
The article highlighted the need to take into account employees of the organization as its products. Employee of any organization is undergoing transformation in the discharge of its obligations arising from employment in this organization. Using the terminology of cybernetics, the difference between the condition of the employee at the input („human resource”) and the condition of the output (“product”) demonstrates how the employee is treated by the organization in which he is employed. It depends on the culture of the organization and its ethical content.
Contributors
References
  • Benedykt XVI. 2009. Caritas in veritate (Miłość w prawdzie); O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. Libreria Editrice Vaticana.
  • Gasparski W. (red.). 2012. Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
  • Gasparski W. 2015. The Stakeholder Organization Theory and Its Systemic Foundation. W: B. Fryzel (red.), The True Value of CSR. NY: Palgrave-MacMillan.
  • Gasparski W., L.V. Ryan CSV, S. Kwiatkowski. 2010. Entrepreneurship: Values and Responsibility. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, 17. New Brunswick–London: Transaction.
  • Ghoshal. 2005. Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. „Academy of Management Learning & Education” Vol. 4, No. 1, s. 75–91.
  • Kaptein M. 1998. Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organization. Dordrecht: Kluwer.
  • Laloux F. 2015. Pracować inaczej. Warszawa: Studio Emka.
  • Schein E.H. 1992. Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c25c8ce-f7a0-45d3-832c-b0e1524e5fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.