PL EN


2010 | 84 | 59-73
Article title

Udział menedżera w sprawnym zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy

Title variants
EN
Manager's Role in the Effective Management of a Knowledge-Based Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść niniejszego artykułu obejmuje wybrane zagadnienia podkreślające istotę działań menedżera w procesie zarządzania współczesną organizacją. W znacznym stopniu podkreślona została specyfika funkcjonowania organizacji opartej na wiedzy i znaczenie wiedzy dla rozwoju całego systemu organizacyjnego. Również istotnym obszarem rozważań w artykule jest zakres udziału kadry kierowniczej i stawianych jej wymagań w sprawnym zarządzaniu. Ponadto zwrócona została uwaga na znaczenie działań menedżera w oddziaływaniu na postawy podwładnych, głównie poprzez zaangażowanie w wykonywaną pracę i stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi organizacji uczącej się.
EN
This article is about specific aspects of a manager's role in management of a today's organization. It talks about the specifics of a knowledge-based organization and emphasizes the importance of knowledge in the development of an organisational system. Requirements set for the managers and level of the management's participation in effective management are discussed as well. Finally, the article emphasizes the importance of a manager's behaviour (especially involvement and fostering organisational development) for development of employees' attitudes.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Badania prowadzone w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach w ramach realizacji tematu badań własnych Nr 1057/07/W.
 • 2. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • 3. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994.
 • 4. Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • 5. Klepacki B., Zmiany jako element rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Klepacki B. (red.), Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2007.
 • 6. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, PWN, Warszawa 1998.
 • 7. Lambert T., Problemy zarządzania, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • 8. Mikuła B., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wyd. Difin, Warszawa 2002..
 • 9. Paliszkiewicz J.O., Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach - koncepcja oceny i modele, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 • 10. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • 11. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • 12. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • 13. Sikorki C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Wyd. Antykwa, Kluczbork-Łódź.
 • 14. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c359c1f-7c12-4242-9cf4-999797f60191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.