PL EN


2013 | 136 | 139-148
Article title

Ukryte programy jako element kultury organizacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Hidden Programs as the Element of the Organization Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text concerns the problem of the hidden program and its relation with the organization culture. In the first part there has been made the attempt to define the notions of the organization culture and of the hidden program within the context of the interesting study area. In order to achieve that, some chosen descriptions of this topic have been quoted. The second part of the article is the analysis of the issues described. The conclusion shall include ideas being the attempt to best answer the research questions.
Year
Volume
136
Pages
139-148
Physical description
Contributors
author
References
 • Deal T.E., Kennedy A.: A Corporate Culture. The Rites and Rituals of Corporate Life Reading. Maas, Massachusetts 1982.
 • Hasło subkultura. Słownik socjologii i nauk społecznych. 2004.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 • http://www.mimoszkolnie.pl/2011/03/ agnieszka-dziemianowicz-bak-poza-wspolnoteedukacyjne- strategie-wykluczania/ (10.07.12).
 • Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego. WSiP, Warszawa 1989.
 • Kultura organizacyjna. Duch organizacji. Red. B Nogalski. Bydgoszcz, TNoiK 1998.
 • Lenkiewicz J.: Czym są "ukryte programy" szkoły? "Edukacja i Dialog" 1994, nr 6.
 • Lewandowska A., Perykasza M.: Zły wpływ ukrytego programu. "Edukacja i Dialog" 2001, nr 2.
 • Nogalski B.: Kultura organizacyjna. Duch organizacji. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 • Peters T.J., Waterman R.H.: In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. Harper Business, Boston 2004.
 • Pryszmont-Ciesielska M.: Ukryty program fizycznej pozadydaktycznej przestrzeni uniwersytetu. "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2009, t. V, nr 2.
 • Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Wesołowska A.: Ukryty program szkoły jako przejaw władzy symbolicznej w koncepcji Pierre'a Bourdieu. "Dialogi Polityczne" 2003, nr 1.
 • Zarządzanie Teoria i praktyka. Red. A. Koźmiński, W. Piotrowski. PWE, Warszawa 1995.
 • Zbiegień-Maciąg L.: Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm. PWE, Warszawa 1999.
 • Zemło M.: Ukryty program szkoły. "Studia Socjologiczne" 1996, nr 1.
 • Żłobicki W.: Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją. Impuls, Kraków 2002, s. 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c37d89c-80e8-405d-ad4d-2788b7d7cf79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.