PL EN


2011 | 89 | 95-107
Article title

Motywowanie jako instrument zarządzania zasobami pracy

Title variants
EN
Motivating as the Instrument of the Resource Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Złożoność i niepewność otoczenia firm sprawiają, iż w teorii i praktyce zarządzania firmą trwa ciągłe poszukiwanie koncepcji, służących budowaniu ścieżki rozwoju i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ludzie dostarczają organizacji swoją pracę, uzdolnienia, twórczość i energię. Bez zaangażowania czynnika ludzkiego żadne przedsiębiorstwo nie miałoby szans na sukces. W artykule przedstawiono znaczenie motywowania w procesie zarządzania zasobami pracy.
EN
The complexity and the uncertainty of surrounding companies cause that in the theory and the practice of managing the company constant seeking concepts, serving building development paths and achieving the competitive advantage. People are providing the organization their work, talents, the artistic work and the energy. Without employing the human factor no enterprise would have chances to succeed. In the article a significance of motivating in the process of the resource management was described.
Contributors
 • Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie
References
 • 1. Białasiewicz M., Rozwój przedsiębiorstw - modele, czynniki, strategie, PWE, Szczecin 2007.
 • 2. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1989.
 • 3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 • 4. Górska J., Kształtowanie zatrudnienia [w:] Zasoby ludzkie w firmie Kodeks Pracy: Dział III - Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • 5. Ludwiczyński A., Stoińska K., Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 6. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997.
 • 7. Skiba A., Bonusy bardziej efektywne od podwyżki, Gazeta Prawna 2004, nr 211.
 • 8. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • 9. Thomas M., Mistrzowskie zarządzanie ludźmi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 • 10. Zawadzak T., Kierowanie organizacją, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 2002.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c4dbacb-fccb-405d-9470-1a635a32b2a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.