Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5 | 6–25

Article title

Wpływ negatywnego afektu na kształt funkcji wag decyzyjnych

Content

Title variants

EN
Influence of negative affect on the shape of the probability weighting function

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejmując decyzje, ludzie zniekształcają obiektywne wartości prawdopodobieństw: niskie wartości prawdopodobieństw są przeważane, natomiast średnie iwysokie – niedoważane. Efekt ten nasila się wprzypadku loterii, których rezultaty wzbudzają silne emocje. Wartykule zamierzano zweryfikować, czy za efekty zniekształcenia prawdopodobieństw mogą być odpowiedzialne emocje niezwiązane bezpośrednio zprzedmiotem loterii. Badani brali udział wdwóch niezależnych zadaniach. Pierwsze zadanie polegało na śledzeniu serii zmieniających się bodźców. Zależnie od manipulacji, bodziec warunkowy – kopertę zawierającą określoną kwotę – eksponowano wraz zbodźcami neutralnymi lub bodźcami negatywnymi. Wdrugim zadaniu badani podawali ekwiwalenty pewne dla dziewięciu loterii pieniężnych deklarując maksymalną kwotę, którą byliby wstanie przeznaczyć na ubezpieczenie kopert uwarunkowanych neutralnie lub negatywnie wpoprzedniej części badania. Wobu warunkach eksperymentalnych przeprowadzono estymację funkcji wag decyzyjnych opisanej dwoma parametrami – atrakcyjności wyniku loterii oraz różnicowania wartości prawdopodobieństw. Uzyskane wyniki potwierdziły, że negatywny afekt wpływa na obniżenie parametru atrakcyjności loterii. Nie zaobserwowano istotnych różnic wparametrze różnicowania prawdopodobieństw. Dodatkowo wykazano, że osoby oniskich zdolnościach numerycznych zniekształcają prawdopodobieństwa wwagach decyzyjnych wwiększym stopniu niż osoby owysokich zdolnościach numerycznych, ponieważ swoje decyzje opierają na afekcie, który jest nieadekwatnie przypisany do przedmiotu oceny.
EN
When making decisions, people tend tooverweight small probabilities and underweight moderate and high probabilities. This bias is stronger for affect-rich outcomes. In the current research, we investigated the influence of object-irrelevant affect on distortions of probabilities. Subjects participated in two independent tasks. In the first one, participants had tofollow sets of stimuli displayed serially on ascreen. Depending on the experimental condition, neutral envelopes were presented with aset of other neutral or negative stimuli. In the second task, subjects declared certainty equivalents for nine lotteries by giving the maximum amount of money that they would pay in order toinsure negatively or neutrally conditioned envelopes from previous task. We estimated the probability weighting function described by two parameters – attractiveness of the lottery outcome and probability discriminability – for both experimental conditions, separately. Participants showed alower mean value of attractiveness for negatively conditioned envelopes. However, the discriminability parameter did not differ between conditions. Additionally, we found that less numerate individuals use object-irrelevant affect tomake decisions under risk, which is expressed in more pronounced distortions in probability weighting.

Year

Issue

5

Pages

6–25

Physical description

Contributors

author
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

References

 • Baty, F., Delignette-Muller, M. L. (2013). nlstools: tools for nonlinear regression diagnostics.
 • Cokely, E.T., Galesic, M., Schulz, E., Ghazal, S., Garcia-Retamero, R. (2012). Measuring risk literacy: The Berlin Numeracy Test. Judgment and Decision Making, 7, 25-47.
 • De Houwer, J., Thomson, S., Baeyens, F. (2001). Associative Learning of Likes and Dislikes: a Review of 25 Years of Research on Human Evaluative Conditioning. Psychological Bulletin, 127(6), 853-869.
 • Gonzalez, R., Wu, G. (1999). On the Shape of the Probability Weighting Function. Cognitive Psychology, 38, 129–166.
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. A Regression-Based Approach. New York: Guilford Press.
 • Hsee, C.K., Kunreuther, H. C. (2000). The Affection Effect in Insurance Decisions. Journal of Risk and Uncertainty, 20(2), 141-159.
 • Jones, R. C., Fazio, R. H., Olson, M. A. (2010). Implicit Misattribution as a Mechanism Underlying Evaluative Conditioning. Journal of Personality and Social Psychology, 96(5), 933-948.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263-292.
 • Lang, P. J., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N. (2008). International Affective Picture System (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL.
 • Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., Welch, N. (2001). Risk as Feeling. Psychological Bulletin, 127(2), 267-286.
 • Olson, M. A., Fazio, R. H., (2001). Implicit Attitude Formation Through Classical Conditioning. Psychological Science, 12(5), 413-417.
 • Peters, E. (2012). Beyond Comprehension: The Role of Numeracy in Judgments and Decisions. Current Directions in Psychological Science, 21, 31-35.
 • Peters, E., Västfjäll, D., Slovic, P., Mertz, C. K., Mazzocco, K., Dickert S. (2006). Numeracy and decision making. Psychological Science, 17, 407-413.
 • Petrova, D. G., van der Pligt, J., Garcia-Retamero, R. (2013). Feeling the Numbers: On the Interplay Between Risk, Affect, and Numeracy. Journal of Behavioral Decision Making, 27(3), 191-199.
 • R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 • Rottenstreich, Y., Hsee, C. K. (2001). Money, Kisses and Electric Shocks: On the Affective Psychology of Risk. Psychological Science, 12(3), 185-190.
 • Tversky, A., Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297–323.

Notes

PL
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych dla J.T. na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS6/03139. Praca otrzymała drugą nagrodę wkonkursie „Szare Komórki 2014” na najlepszą studencką pracę badawczą zzakresu psychologii ekonomicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c549e3f-494a-4060-8907-656a78ced386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.