Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 69-83

Article title

Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych

Content

Title variants

EN
The Possibility of Applying Fungicides with Agricultural Practice to Combat Penicillium chrysogenum as a Model Fungal Genus Dwelling in Library Collections

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Środki ochrony roślin to związki chemiczne. Ich mieszaniny, przeznaczone głównie do ochrony roślin uprawnych, mogą być wykorzystane jako biocydy nowej generacji w jednostkowej ochronie konserwatorskiej zbiorów bibliotecznych przed mikroorganizmami. Podstawowym składnikiem decydującym o specyfice działania środka ochrony roślin jest substancja aktywna czyli biologicznie czynna w stosunku do określonych organizmów, która powoduje zaburzenie ich procesów fizjologicznych na skutek blokowania aktywności odpowiednich enzymów. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych na grupie fungicydów, jeszcze perspektywicznych w praktyce rolniczej, pod kątem ich przydatności w ochronie książki zabytkowej. Do badań wytypowano fungicydy z grupy pochodnych asymetrycznego triazolu, których mechanizm biologicznej aktywności polega na inhibicji ergosterolu, substancji budulcowej błony komórkowej. Aby biologiczną aktywność proponowanych do badań fungicydów odnieść do książki zabytkowej należy wykonać badania podstawowe, polegające na wyznaczeniu tzw. współczynników LD50, a więc dawek tych substancji dla poszczególnych patogenów, dla których połowa populacji ulega zniszczeniu. To stanowi podstawę do wyznaczenia stężenia cieczy roboczej, zapewniającej wymaganą skuteczność ochronną, którą należy opryskać z określoną wydajnością dyszy powierzchnie ochranianego materiału: papieru, pergaminu, skóry czy tkaniny.
EN
Antiseptics are chemical compounds or mixtures of chemical substances that are used for protecting cultivated plants, which also may be used as a new generation biocides in the protection against microorganisms and preservation of library books. The basic component determining the specificity of a plant protection product used for book conservation is the substance biologically active in relation to certain organisms, i.e. which causes the disorder of the physiological processes by blocking the activity of the respective enzymes. The aim of the study was to investigate a group of fungicides, not yet in full use in agricultural practice, in terms of their usefulness in protecting old books. For the investigation triazole derivatives were chosen (as a group of asymmetric fungicides), whose mechanism of biological activity is the inhibition of ergosterol, the substance building blocks of the cell membrane. Before the actual investigation, the biological activity of the fungicides was referred in old books preservation process, involving the appointment of the so-called. ED50 coefficients, i.e. what amount of the substance is needed to destroy half of the pathogen population. The ED50 is used to determine the concentration of working fluid which should be sprayed on the surfaces of the protected material: paper, parchment, leather or fabric, providing the required protective efficacy.

Year

Volume

10

Issue

Pages

69-83

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Fasatiowa Olga, Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej, Warszawa 1983.
 • Karbowska-Berent Joanna, Próby zastosowania nowych preparatów biobójczych do dezynfekcji zabytkowego papieru, [w:] Zbiory biblioteczne muzealne i archiwalne – badania i konserwacja. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK, Toruń, 2-4 października 2008 roku, pod red. Elżbiety Jabłońskiej, Toruń 2010, s. 183-197.
 • Komora dezynfekcyjna [online] [dostęp 31 marca 2017] Dostępny w World Wide Web: http://www.bu.kul.pl/files/072/gfx/akty/komora_dezynfekcyjna.
 • Krajewski Adam, Środki ochrony zabytków- perspektywy dezynsekcji i dezynfekcji zabytków za pomocą promieni gamma, [w:] Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania”: Łódź, 9-10 grudnia 2005 r., pod red. Jana Perkowskiego, Bogusław Więcek, Łódź 2005, s. 31–38.
 • Kramer Dietrich, Sterol Biosythesis and Anti-Feeding Compounds, Berlin 2004.
 • Kraus Peter, Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Baycor, „Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer“ 1976, Nr. 12, s. 17–30.
 • Ogierman Leonard, Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego krakowskich paulinów na Skałce, Katowice 2005.
 • Poster-plazma [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www2.chemia.uj.edu.pl/ kp/pliki/POSTER-plazma.pdf.
 • Strzelczyk Alicja, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004.
 • Zyska Bronisław, Ochrona zbiorów przed zniszczeniem, Katowice 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c5cf8e4-87b8-41c4-ba49-27e4de3782c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.