PL EN


2013 | 155 | 200-212
Article title

Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego

Content
Title variants
EN
Housing Attitudes of Senior Customer s' in the Light of Research of the Local Residential Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It is said that young home buyers are the dominate group of customers on Real Estate market. But demographic forecasts indicate that in Poland the aging of society will proceed. It can thus be expected that in the structure of population a group of people reporting new housing needs will emerge. Therefore, there is a need for thorough research, particularly due to substantial information gaps in this area. The aim of the article is to present the results of the research on attitudes of customers on the housing market - i.e. seniors. On the basis of the research conducted in the Department of Investment and Real Estate at Poznan University of Economics, housing preferences of older people and their motives and factors behind housing purchase are presented.
Year
Volume
155
Pages
200-212
Physical description
Contributors
References
  • Bojanowska E.: Opieka nad ludźmi starszymi. W: To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 2008.
  • Czekanowski P.: Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
  • Nowak L.: Ocena i wpływ procesów demograficznych w krótkiej i dłuższej perspektywie czasu na popyt na rynku nieruchomości. Departament Badań Demograficznych, Główny Urząd Statystyczny, IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Związek Banków Polskich, Ożarów Mazowiecki 2012.
  • Rychard A. w: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek. Raport Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2011.
  • Strączkowski Ł., Celka K.: Opinie pośredników o stanie rynku mieszkaniowego, preferencjach klientów i możliwościach ich realizacji. W: Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
  • Szukalski P.: Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku. W: To idzie starość - polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa 2008.
  • Trafiałek E.: Warunki integracji i ryzyka dyskryminacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym. W: O sytuacji ludzi starszych. Red. J. Hrynkiewicz. II Kongres Demograficzny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2008.
  • Zrałek M.: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian. W: O sytuacji ludzi starszych. Red. J. Hrynkiewicz. II Kongres Demograficzny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c62df29-d616-4611-aaaf-87019afc2c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.