PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 177-184
Article title

O możliwych wyznacznikach refleksji nad tolerancją

Title variants
EN
Possible indicators of the reflection about tolerance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
A subject of the article is only the question of tolerance and asking about possible indicators of the reflection about this question. Is the question of tolerance my own problem? Is the question of tolerance the problem of someone? When the answer is: “yes”, it is possible to say, that the first indicator to the thematic reflection is an acting man and his subjective experiencing of his action. The first place of human action is an immediate location of social life, so, the second indicator of the reflection about tolerance is a microscale of the social experience. From the microscale of the social experience we can single out a situation of action, as the third indicator of our thematic question. Within the particular framework of undertaken actions, the problem of tolerance is either real or non-existent. These three named indicators are giving us a key to the systematically organized reading of the question of tolerance.
Contributors
References
 • Baudouin de Courtenay J.: O języku polskim: wybór prac. Red. J. Basara i M. Szymczak. Warszawa 1984.
 • Brannon L: Psychologia rodzaju. Gdańsk, 2002.
 • Dąbrowska A.: Eufemizmy mowy potocznej [w:] „Język a kultura” t. V. Red. J. Anusiewicz, F. Nieckula. Wrocław 1992, s. 119-178.
 • Dąbska I.: Milczenie jako wyraz i jego wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. XI, z. 1, s. 73-74.
 • Leszczyński Z.: Szkice o tabu językowym. Lublin 1988.
 • Milewski T.: Językoznawstwo. Warszawa 1965.
 • Przybylska R.: Współczesne polskie słownictwo erotyczne [w:] Język – teoria – dydaktyka. Materiały VIII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Kielce 1987, s. 97-105.
 • Puzynina J.: Słowo, wartość, kultura. Lublin 1997.
 • Rokoszowa J.: Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa językoznawczego” 1983, t. XL.
 • Dąbrowska A.: Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław 1994.
 • Walczak B.: Magia językowa dawniej i dziś [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna. Red. H. Zgółkowa. Poznań 1988, s. 54-68.
 • Weinsberg G.: Society and the Healthy Homosexual. New York 1983.
 • Wężowicz-Ziółkowska D.: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XIX wieku. Wrocław 1991.
 • Widłak S.: Zjawisko tabu językowego, „Lud” 1968, nr 52, s. 7-23.
 • Zaron Z.: Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. Kochaj bliźniego swego. Warszawa 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c6608c1-ced4-4079-8ae9-2e558c57b8ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.