PL EN


2013 | 131 | 181-190
Article title

Studenci Mazowsza i Polski

Content
Title variants
EN
Students of Mazowsze and Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article we present a description of the changes over time in the number and structure of the learners in higher education institutions under the ownership of the school, mode of study, orientation training, and gender. The analysis is conducted separately for Poland and the Mazowsze in order to demonstrate the similarities between these administration units.
Year
Volume
131
Pages
181-190
Physical description
Contributors
References
  • E. Siellawa-Kolbowska, B. Post, K. Stobińska, W. Poleć: Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie. Raport z badania. Politechnika Warszawska, Warszawa 2011, s. 6-7.
  • A. Abramowska: Zmiany aktywności zawodowej kobiet w latach 1993-2000 a ich sytuacja rodzinna. ISiD, KAE, SGH, Warszawa 2002.
  • S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
  • Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Red. P. Kaczmarczyk. Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008.
  • M. Podogrodzka: Struktura oraz dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990- -2010. "Ekonomia" nr 2, UE, Wrocław 2012, s. 114-126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9c9a3daa-c651-431a-a769-60a3a503f976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.