Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(81) | 55-63

Article title

Elektroniczne systemy ankietowania w badaniach naukowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Electronic systems of conducting a survey in scientific research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stosowanie w badaniach naukowych elektronicznych systemów ankietowania jest jak najbardziej uzasadnione. W przedstawionym przypadku uzyskano potwierdzenie, że badania takie przebiegają dużo szybciej niż w przypadku badań metodą tradycyjną, a efektywność ich jest bardzo duża. W ciągu 10 dni badania uzyskano ponad 42-procentowy zwrot wypełnionych ankiet. Można by się zastanawiać, czy zwiększe-nie ilości przypomnień skutkowałoby zwiększeniem efektywności badania. Naszym zdaniem efekt takiego działania mógłby być znikomy. Wielokrotne przypominanie powodowałoby prawdopodobnie odczucie u respondentów nachalnego działania ze strony badającego i uruchamiałoby postawę obronną respondenta. Takie działania mogłyby jednocześnie powodować jego zniechęcenie do współpracy w późniejszym okresie. Przedstawione wyniki pokazały, że rozesłane zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu nie „wylądowały w koszu”, blisko 75% respondentów w różnym stopniu miało styczność z przesłanym formularzem ankiety. Uważamy, że możliwe to było dzięki wcześniejszemu uzgodnieniu wysłania takiego maila z prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Należy zaznaczyć, że już w trakcie rozmowy niektórzy respondenci pytali o formę wypełnienia ankiety i możliwość wypełnienia jej za pośrednictwem internetu najbardziej im odpowiadała. Była ona dla nich mniej kłopotliwa niż w przypadku wer-sji papierowej.
EN
The paper presents the possibilities of using electronic systems of conducting a survey in research, some examples of such systems were presented. An analysis of „The system supporting research and development works” being used at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom has been carried out, an example of the application of this system has been given and on that basis the conclusions on the effectiveness of this research method have been formulated.

Year

Issue

Pages

55-63

Physical description

Dates

printed
2013-06-20

Contributors

  • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
  • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

References

  • Szpunar M., Internet w procesie realizacji badań, Adam Marszałek, 2010.
  • Mącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
  • Galesic M., Bosnjak M.: Effects of Questionnaire Length on Participation and Indicators of Response Quality in a Web Survey. Public Opinion Quarterly, Vol. 73, No. 2.
  • Pohjanpaa K., Jarvensivu M.: The comparability of Don't Know answers between CATI and CAWI modes. European survey research associaton conference 2013, ESRA, Ljubljana, 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c9d0895-f5ec-4225-8281-d1ae81b90238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.