PL EN


2017 | 463 | 333-343
Article title

Partycypacja bezpośrednia pracowników a zmiany organizacyjne

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany we współczesnych organizacjach są nieuniknione. Wdrażane są celowo i świadomie, aby dostosować organizację do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych, zwiększyć lub stworzyć jej szanse na sukces rynkowy. Niezwykle ważny w procesie zmian organizacyjnych jest czynnik społeczny. To ludzie tworzą organizacje i ich w szczególności zmiany organizacyjne dotyczą. Stąd każda organizacja powinna zadbać o właściwy przebieg procesu zmian, o użycie odpowiednich metod i technik ich projektowania i implementowania, a przede wszystkim o przeprowadzenie cyklu w taki sposób, aby uczynić pracowników sojusznikami zmian. Zdaniem autorki skutecznym sposobem osiągnięcia tego jest partycypacja bezpośrednia pracowników. Dlatego celem artykułu jest opracowanie modelu uczestnictwa pracowników w cyklu procesu zmian organizacyjnych. Model ten wyjaśnia, jak poprzez partycypację bezpośrednią pracowników uzyskać można ich zaangażowanie w ten proces i ukształtować właściwe postawy wobec zmian.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ca8a263-3a81-4ea7-bebb-37a0ee46d840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.