Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 77-89

Article title

Instrumenty niestandardowe banków centralnych

Authors

Title variants

EN
Non-standard instruments of central banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono mechanizm funkcjonowania instrumentów niestandardowych stosowanych w polityce pieniężnej wybranych banków centralnych. Scharakteryzowano instrumenty niestandardowe stosowane przez FED, EBC, Bank Anglii oraz Bank Japonii. Zwrócono uwagę na szczególną rolę amerykańskiego banku centralnego w przeciwdziałaniu dalszemu pogłębieniu się kryzysu finansowego. Zaprezentowano własne poglądy, co do zasadności stosowania instrumentów niestandardowych w przypadku Narodowego Banku Polskiego. Zwrócono uwagę, iż ogromnym atutem naszego kraju jest posiadanie własnego pieniądza.
EN
The article presents the mechanism of functioning of non-standard instruments used in the monetary policy of selected central banks. In this paper non-standard instruments used by the FED, the ECB, the Bank of England and the Bank of Japan were characterized. Attention was drawn to the special role of the US central bank in preventing further deepening of the financial crisis. The paper presents author’s own views on the legitimacy of application of non-standard instruments in the case of the National Bank of Poland. It was pointed out that the huge advantage of our country is having our own currency.

Year

Volume

21

Issue

Pages

77-89

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland

References

 • Bobowski S., Ekspansywna polityka monetarna Bank of Japan w dobie Abenomiki – szansa czy zagrożenie dla Japonii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 448.
 • Łon E., , Dlaczego chciałbym być nazywany orłem? wpis na własnej stronie internetowej z 24 lutego 2016, http://eryklon.pl/.
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Łon E., Obecnie strategia utrzymywania stóp bez zmian – optymalna, w razie konieczności obniżka stóp, wywiad dla PAP z dnia 27 lutego 2018 roku.
 • Łon E., Obniżka stóp możliwa ze względu na zbyt silnego złotego, wypowiedź dla PAP z 29 stycznia 2018 roku.
 • Łon E., Patriotyzm gospodarczy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.
 • Łon E., Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, SIN, Sopot 2011.
 • Łon E., Warto rozważyć zaangażowanie NBP zarówno na rynku obligacji korporacyjnych, jak i na rynku akcji, „Rzeczpospolita” z dnia 10 października 2017 roku.
 • Pielach M., Inflacja dłużej będzie wracać do celu, „Obserwator Finansowy” z 15 marca 2016 roku.
 • Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Skrzypek S., NBP rozważa wsparcie banków – wykupi od nich obligacje, wypowiedź dla portalu Money.pl z 10 kwietnia 2009 roku.
 • Studwell J., How Asia works?, Profile Books, New York 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9cceecff-e1f3-4ee2-95f0-be0aa244a5ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.