PL EN


2015 | XVII/1 | 95-102
Article title

JEWREINOW W POWOJENNEJ POLSCE. (UWAGI O SPEKTAKLU TEATR ODWIECZNEJ WOJNY TEATRU WYBRZE􀄩E)

Authors
Content
Title variants
EN
EVREINOV IN THE POST-WAR POLAND (NOTES ON THE PERFORMANCE UWAGI O SPEKTAKLU THEATRE OF THE ETERNAL WAR IN TEATR WYBRZE􀄩E)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present artile dealt with the post-war production of the stage play Theatre of the Eternal War by Nikolai Evreinov. The author discussed the history of stage presentations of Jevrenov’s drama in Poland. Then she developed the topic referred to in the title of the play in focus. Theatre of the Eternal War was presented in the Wybrze􀄪e Theatre in 1967. Skillful costruction of the scenography, which only apparently resembles a naturalistic one, made it possible to maintain the sense as well as the humour of the text, which is difficult when a stage production of an author’s plays is made many years after the works had been written. In case of the performance discussed in this paper the division theatre/reality, typical for Evreinov, was succesfully maintained.
Keywords
EN
Year
Volume
Pages
95-102
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski
References
 • Bab J., 1953, Teatr współczesny, przeł. E. Misiołek, Warszawa.
 • Bablet B., 1973, Współczesna reżyseria, Warszawa.
 • Bab J., 1953, Teatr współczesny, przeł. E. Misiołek, Warszawa.
 • Bablet B., 1973, Współczesna reżyseria, Warszawa.
 • Bablet D., 1980, Rewolucje sceniczne XX wieku, przeł. Z. Strzelecki. K. Mazur Warszawa.
 • Boy-Żeleński T., 1966, Jewreinow „Miłość pod mikroskopem” // Boy-Żeleński T., 1966, Okno na życie, Ludzie i bydlątka, Pisma t. XXIV, Warszawa.
 • Braun K., 1984, Wielka reforma teatru. Ludzie – idee – zdarzenia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Brauneck M., 1993–2005, Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters, t. 1–5, Stuttgart–Weimar.
 • Ekspresjonizm w teatrze europejskim, 1983, przeł. A. Choińska, K. Choiński, E. Radziwiłłowa, Warszawa.
 • Gracla J., 2008, Dramat czy wskazówka jak żyć? Kilka słów o dramacie Nikołaja Jewreinowa „To, co najważniejsze” // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 20, Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, red. Mazurek H., Gracla J., Katowice, 23–32.
 • Gracla, J., 2011, Twórczość Nikołaja Jewereinowa wobec wyzwań teraźniejszości (kilka uwag o dramacie „W kulisach duszy”) // Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu, red. Ksenicz A., Łuczyk M., Zielona Góra, 369–375.
 • Gracla J., 2013, Dramat wobec sceny. Echa ewolucji teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku, Katowice.
 • Jewreinow N., 1946, Le théâtre en Russie Soviétique, Paris.
 • Jewreinow N., 1947, Histoire du théâtre russe, Paris.
 • Jewreinow N., 1947, The theatre in life, New York, London.
 • Jewreinow N., 1953, История русского театра, Нью-Йорк.
 • Kodzis B., 2007, Театральная деятельность Николая Евреинова // Kultura rosyjska w ojczyźniei diasporze, Kraków, 347–355.
 • Kowzan T., 1988, Znak w teatrze // Problemy teorii dramatu i teatru, red. Deglera J., Wrocław.
 • Lechoń J., 1981, Cudowny świat teatru, Artykuły i recenzje 1916–1962, zebrał i opracował S. Kaszyński, Warszawa.
 • Nicoll A., 1983, Dzieje dramatu, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa.
 • Pavis P., 1998, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław.
 • Powłocki S., 1984, Jewreinow i jego twórczość // Braun K., Wielka reforma teatru. Ludzie – idee – zdarzenia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Sielicki F., 1996, Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej, Wrocław.
 • Sugiera M., 1995, Craig, Stanisławski i moskiewski Hamlet // Mity teatru XX wieku. Od Stanisławskiego do Kantora, red. Sugier M., Pleśniarowicz K., Kraków.
 • Śliwowscy W. i R., 1980, Mikołaja Jewreinowa związki z Polską, Pamiętnik Teatralny, z. 3–4.
 • Евреинов H.H., 2007, Театр вечной войны // Евреинов H.H., Двойной театр, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ccf7fc0-c5cc-4170-864a-256f841a3864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.