Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 57/114 z. 2 | 111-121

Article title

„Życie z kropką u nogi”. Poetyckie renarracje Wisławy Szymborskiej

Content

Title variants

EN
„Living with a full stop at one’s feet”. Poetic re-narrations of Wisława Szymborska

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiersze Wisławy Szymborskiej cechuje narracyjny sposób widzenia świata zderzony z poetycką formą. Opowiadanie wiąże się tu bowiem z odkrywaniem i rozumieniem rzeczywistości oraz kształtowaniem własnej tożsamości. Artykuł pokazuje rodzaje i ewolucję technik narracyjnych Szymborskiej, podkreślając ich poznawczy i etyczny wymiar. Jej poezja jest tu rozumiana jako indywidualna renarracja wielkiej opowieści życia, która niczego nie wyjaśnia i nie porządkuje, jest jednak konieczna, by podmiot mógł istnieć świadomie. Gest narracyjny poetki stanowi zarazem gest autorefleksyjny i ma wymiar metafizyczny, stając się wyrazem sprzeciwu wobec nicości.
EN
The narrative way of seeing the world confronted with the poetic form is characteristic of Wisława Szymborska’s poems. A short story is not only linked with discovering and understanding the reality but also with creating the individual identity. The article presents the variety of types and the evolution of Szymborska’s narrative techniques emphasizing their cognitive and ethical sphere. Her poetry is understood as the individual re-narration of the great story of life, which neither explains nor organises anything, yet is necessary for the lyrical subject to exist consciously. The poet’s auto-reflective narrative gesture adds to the metaphysical dimension and as such simultaneously becomes the expression of opposition to nothingness.

Year

Volume

Pages

111-121

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Zakład Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Balcerzan Edward (2013), Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Instytut Mikołowski, Mikołów.
 • Burzyńska Anna (2006), Anty-teoria literatury, Universitas, Kraków.
 • Culler Jonathan (1998), Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Iser Wolfgang (2006), Czym jest antropologia literatury?, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? (2010), pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej, M. Telickiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 • Owczarek Bogdan (2001a), Wstęp [w:] Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek, W. Grajewskiego, Universitas, Kraków.
 • Owczarek Bogdan (2001b), Od poetyki do antropologii opowiadania [w:] Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek, W. Grajewskiego, Universitas, Kraków.
 • Owczarek Bogdan (2005), Przemiany narratologii [w:] Polonistyka w przebudowie, t. I, pod red. M. Czermińskiej i in., Universitas, Kraków.
 • Rosner Katarzyna (2003), Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków.
 • Szymborska Wisława (2009), Tutaj, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Owczarek Bogdan (2010), Wiersze wybrane, Wybór i układ Autorki, Wydawnictwo a5, Kraków.
 • Owczarek Bogdan (2011), Wystarczy, Wydawnictwo a5, Kraków.
 • Trzebiński Jerzy (2001), Narracja jako sposób rozumienia świata [w:] Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarka, Z. Mitosek, W. Grajewskiego, Universitas, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9cdda06e-a09a-4b40-b779-1815094b6f78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.