Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 149-174

Article title

Praktyczne, aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji specjalistycznej. Casus informacji genealogicznej

Content

Title variants

EN
Practical Aspects of Collection, Description and Sharing of Specialized Information. The Case of Genealogical Information

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poszukiwania genealogiczne cieszą się współcześnie dużym zainteresowaniem naukowców, jak i pasjonatów dociekających swoich korzeni rodzinnych. Chociaż precyzyjna definicja informacji genealogicznej w zasadzie nie istnieje, w praktyce przybiera ona na tyle ściśle określone formy, że trudno ją pomylić z innymi rodzajami informacji specjalistycznej (np. informacją medyczną, europejską czy prawną). Jej cechą charakterystyczną jest bowiem bardzo rozbudowany opis, bazujący na specjalnych systemach numeracji przodków, potomków i pokrewieństw. Podobnie jak inne rodzaje informacji z kolei, informacja genealogiczna bywa różnorodnie prezentowana. Potwierdzenie tej tezy przynosi szereg inicjatyw genealogicznych realizowanych w środowisku sieciowym: stron WWW instytucji zajmujących się genealogią, serwisów poświęconych poszukiwaniom rodzin, baz danych specjalizujących się w przechowywaniu i udostępnianiu danych genealogicznych, a wreszcie specjalistycznych portali społecznościowych umożliwiających tworzenie własnych drzew genealogicznych. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia istoty informacji genealogicznej, najczęściej wykorzystywanych systemów numeracji genealogicznej oraz przykładowych elektronicznych zasobów dedykowanych tej tematyce.
EN
Genealogical research is enjoying a great interest of scientists as well as fans investigating their family roots in our times. Although no precise definition of genealogical information exists, in practice it assumes strictly determined forms which makes it hard to mistake it for any other type of specialist information (e.g. medical, European or legal information). Its description is complex and based on special systems of numbering of ancestors, descendants and kinships as a distinctive feature. Similarly to other types of information, genealogical information is diversely presented. This thesis finds its confirmation in a number of genealogical initiatives carried out in the network environment: web pages of institutions dealing with genealogy, services devoted to family search, databases specializing in the storage of genealogical data, and specialist community portals enabling to create family trees. The article is an attempt to discuss the nature of genealogical information, most commonly used systems of genealogical numbering and model electronic resources dedicated to this area.

Year

Volume

10

Issue

Pages

149-174

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Dworzaczek Włodzimierz, Genealogia, Warszawa 1959.
 • Edycja elektroniczna Tek Dworzaczka [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_informacje.html.
 • Genealogia w archiwach. Podręcznik użytkownika [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.genealogiawarchiwach.pl/APP/global/0/legacy/0/Podręcznik.pdf.
 • Kekulé von Stradonitz Stephan, Ahnentafel Atlas, Berlin 1898.
 • Kubis Jacek, Geologiczne systemy numerowania [online]. Strona Yaki’ego [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://yakipl.republika.pl/gennumer_2.html.
 • Miśkiewicz Benon, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1985.
 • Nowaczyk Małgorzata, Poszukiwania przodków. Genealogia dla każdego, Poznań 2005.
 • Prinke Rafał T., Poradnik genealoga amatora, Poznań 2006.
 • Semkowicz Władysław, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999.
 • Szukaj w Archiwach: o projekcie [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://szukajwarchiwach.pl/o_serwisie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ce973b7-0cba-48fd-82d6-b76a171b092c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.