Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(95) HRD (Rozwój zasobów ludzkich) | 109-124

Article title

Rozwój zasobów ludzkich a efektywność zachowań pracowników: pośredniczący wpływ zaangażowania pracowników

Content

Title variants

EN
Human Resource Development and Performance: the mediating effect of Employee Engagement

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This article explores the link between Human Resource Development (HRD) and employee engagement (EE), which according to a growing body of evidence is necessary for companies to thrive (MacLeod and Clarke, 2009). The aim of HRD is to create a workplace environment that allows the use of an employee’s full potential as well as increases performance. However, research suggests that EE mediates the effect of HRD on performance, as it is HRD processes that drive employee engagement. This leads to beneficial behavior on the part of employees. To confirm the mediating effect of EE, the authors have selected sample results from the Barometr Zaangażowania® project (Engagement Barometer) that came from three manufacturing companies located in Poland (a total of 905 participants).
PL
W artykule przeanalizowano relację pomiędzy rozwojem zasobów ludzkich (Human Resource Development – HRD) i zaangażowaniem pracowników, którego kluczową rolę w zapewnianiu sukcesu firmom potwierdza coraz więcej wyników badań (MacLeod, Clarke, 2009). Celem HRD jest stworzenie środowiska pracy, które pozwoli pracownikom na wykorzystanie ich pełnego potencjału oraz umożliwi osiąganie lepszych rezultatów (performance). Wyniki badań pokazują jednak, że zaangażowanie pracowników jest mediatorem wpływu HRD na wyniki i efektywność zachowań w pracy. Działania rozwijające potencjał pracowników jednocześnie budują zaangażowanie, które prowadzi do korzystnych zachowań pracowników. Aby potwierdzić tę rolę zaangażowania pracowników, autorzy przeanalizowali wyniki badań z projektu Barometr Zaangażowania®, pochodzące z trzech firm produkcyjnych działających w Polsce (łącznie 905 uczestników).

Year

Pages

109-124

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-12-15

Contributors

 • Barometr Zaangażowania (Engagement Barometer), University of Gdańsk, gdańsk, Poland
 • Barometr Zaangażowania (Engagement Barometer)
 • Department of Economic and Organizational Psychology, University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

References

 • Armstrong M. (2009), Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London.
 • Bakker, A. B. (2011), An Evidence–Based Model of Work Engagement, Current Directions in Psychological Science, 20(4), 265–269.
 • Bakker A., Demerouti E., and Brummhelius L. (2011), Work Engagement, Performance, and Active Learning: The Role of Conscientiousness, Journal of Vocational Behavior, 80, 555–564.
 • Christian M., Garza A., and Slaughter J. (2011), Work Engagement: A Quantitative Review and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance, Personnel Psychology, 64(1), 89–136.
 • Demerouti E., Bakker A., Nachreiner F., and Schaufeli W. (2001), The Job Demands–Resources Model of Burnout, Journal of Applied Psychology, 86(3), 499–512.
 • Gruman J. and Saks A. (2011), Performance Management and Employee Engagement, Human Resource Management Review, 21, 123–136.
 • Guest D. (1997), Human Resource Management anGuest D. (1997), Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda, International Journal of Human Resource Management, 8(3), 263–276.
 • Guest D., Isaksson K. and De Witte H. (2010), Employment Contracts, Psychological Contracts and Employee Well–Being, Oxford University Press.
 • Hakanen J., Perhoniemi L., and Toppinen–Tanner S. (2008), Positive Gain Spirals at Work: From Job Resources to Work Engagement, Personal Initiative and Work–Unit Innovativeness, Journal of Vocational Behavior, 73, 78–91.
 • Inceoglu I. and Warr P. (2012), Person–Job Fit, Job Engagement and Job Satisfaction, SHL Group Ltd., London.
 • Kaplan R. and Norton D. (1992), The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, January–February, 71–80.
 • MacLeod D. and Clarke N. (2009), Engaging for Success: Enhancing Performance through Employee Engagement, Report for UK Government, retrieved from: http://www.bis.gov.uk/files/file52215.pdf.
 • Macey W. and Schneider B. (2008), The meaning of Employee Engagement, Industrial and Organizational Psychology, 1, 3–30.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Strategie–procesy–metody [Human resource management: Strategies – processes – methods], Warsaw, Wydawnictwo Ekonomiczne [Economic Publishers].
 • Rath T. and Harter J. K. (2010), The Economics of Wellbeing, Gallup Press.
 • Robinson D., Perryman S., and Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement, Report No. 408, Brighton, Institute for Employment Studies.
 • Robinson, D., Hooker H., and Hayday S. (2007), Engagement: The Continuing Story, Report No. 447, Brighton, Institute for Employment Studies.
 • Saks, A. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, Journal of Managerial Psychology, 27, 600–619.
 • Salanova M., Agut S., and Peiró J. (2005), Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate, Journal of Applied Psychology, 90, 1217–1227.
 • Schaufeli W. and Bakker, A. (2004), Job Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi–Sample Study, Journal of Organizational Behavior, 25(1), 293–315.
 • Salanova M., Schaufeli W., Xanthoupoulou D., and Bakker A. (2010), Gain Spirals of Resources and Work Engagement, in A. Bakker and M. Leiter (Editors), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research (118–131), Psychology Press, New York.
 • Schaufeli, W., Taris T., and Van Rhenen W. (2008), Workaholism, Burnout and Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well–Being, Applied Psychology: An International Review, 57, 173–203.
 • Schaufeli W. and Bakker A. (2003), Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary Manual, Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University.
 • Schaufeli, W. and Bakker A. (2010), The Conceptualization and Measurement of Work Engagement, in A. Bakker, M. Leiter (Editors), Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research (10–24), New York, Psychology Press.
 • Schaufeli W. and Salanova, M. (2010), How to Improve Work Engagement? in S. Albrecht (Editor), The Handbook of Employee Engagement: Perspectives, Issues, Research and Practice (399–415), Northampton, Edwin Elgar.
 • Sonnentag S. (2003), Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: A New Look at the Interface between Non-Work and Work, Journal of Applied Psychology, 88, 518–528.
 • Swanson R. A. (2001), Human Resource Development and Its Underlying Theory, Human Resource Development, 4(3), 299–312.
 • Szabowska–Walaszczyk A., Zawadzka A. M, and Brzozowski A. (2013), Employee Engagement: How Business Goals Can Be Achieved through Employee Well–Be¬ing, in É. Málovics and B. Kincsesné Vajda (Editors), Proceedings of the “Scientific Management” and Management Science Today International Scientific Conference, University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration (in print).
 • Szabowska–Walaszczyk A., Zawadzka A. M., and Wojtaś M. (2011), Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera [Work engagement and its correlations: Adaptation of the Schaufeli and Bakker UWES scale], Psychologia Jakości Życia [Life Quality Psychology], 10(1), 57–74.
 • Szabowska–Walaszczyk A., Zawadzka A.M. (2011), Zaangażowanie pracowników – rola bezpośredniego przełożonego [Employee engagement: The role of the direct superior], Finanse i Zarządzanie. Wybrane zagadnienia [Finance and management: Selected questions], 2/2, 137-150.
 • Torraco R. J. and Swanson R. A. (1995), The Strategic Roles of Human Resource Development, Human Resource Planning, 18(4), 10–21.
 • Xanthopoulou D., Bakker A., Demerouti E., and Schaufeli W. (2008), Working in the Sky: A Diary Study on Work Engagement among Flight Attendants, Journal of Occupational Health Psychology, 13, 345–356.
 • Xanthopoulou D., Bakker A., Demerouti E., and Schaufeli W. (2009a), Work En¬gagement and Financial Returns: A Diary Study on the Role of Job and Personal Resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 183–200.
 • Xanthopoulou D., Bakker A., Demerouti E., and Schaufeli W. (2009b), Reciprocal Relationships between Job Resources, Personal Resources, and Work Engagement, Journal of Vocational Behavior, 74, 235–244.
 • Zawadzka A. M. and Szabowska-Walaszczyk A. (2013), Self–Improvement and Happiness, 1st International Conference on Positive Psychology in Poland, Sopot, May 17–19, 2013.

Notes

PL
To jest polskie tłumaczenie tekstu, który ukazał się w papierowym wydaniu anglojęzycznego numeru HRM(ZZL)_2013_6(95); wersja polska numeru opublikowana została na bezpłatnej płycie CD

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0882

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9cebd2d1-7ddd-42bf-8d05-32d774b0c581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.