PL EN


Journal
2017 | 46 | 337-353
Article title

Wiedza językowa słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Studium przypadku

Content
Title variants
EN
Linguistic Competence of Hearing Children of Deaf Parents. A Case Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje opis wybranych aspektów rozwoju wiedzy językowej ośmioletniego, słyszącego chłopca na tle procesu jego wychowania językowego wśród osób niesłyszących, porozumiewających się w języku migowym. Wyniki dotychczasowych badań, głównie anglojęzycznych, w zakresie wpływu nietypowego środowiska lingwistycznego na rozwój mowy i języka słyszących dzieci niesłyszących rodziców nie są jednoznaczne. Na łamach niniejszej publikacji opisano jeden z kilkunastu przypadków, stanowiących materiał empiryczny szerszych badań1 , których celem jest między innymi rozpoznanie i opisanie kompetencji komunikacyjnych i językowych (głównie w zakresie języka fonicznego) słyszących dzieci niesłyszących rodziców.
EN
The article is/constitutes a description of selected aspects of the eight-year-old hearing boy’s development of linguistic knowledge on the background of the process of his language development among the deaf parents who communicate using sign language. The results of previous studies, mostly of English-language, in terms of the impact of an unusual language environment on speech and language development of the hearing children of deaf parents are not unambiguous. This publication describes one of several cases comprising the empirical material of broader research of which the purpose is, among others, the identification and description of communicative and language competences (mainly in terms of the phonological language) of the hearing children of deaf parents.
Journal
Year
Volume
46
Pages
337-353
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
References
 • Bartnikowska, U., 2010, Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Toruń.
 • Bene A., 1977, The Influence of Deaf and Dumb Parents on a Child’s Development, „The Psychoanalytic Study of the Child”, 32(1), s. 175–194.
 • Bieńkowska K., 2007, Słucham, mówię, jestem... Program 60 kroków do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu, Krosno.
 • Bogdanowicz M., Kalka D., Sajewicz-Radtke U., Radtke B.M., Karasiewicz K., 2011, Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich. Podręcznik, Gdańsk.
 • Dąbrowska E., Kubiński W., 2003, Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków.
 • Demel G., 1996, Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.
 • Emmorey K., Borinstein H.B., Thompson R., 2005, Bimodal Bilingualism: Codeblending between Spoken English and American Sign Language, [w:] Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism, red. Cohen J., McAlister K. T., Rolstad K., MacSwan J., Somerville, s. 663–673.
 • Flick U., 2011, Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa.
 • Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia”, Tom X, s. 9–36.
 • Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Grzegorczykowa R., 2008, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.
 • Halbreich U., 1977, Influence of deaf-mute parents on the character of their offspring, „Acta Psychiatrica Scandinavica”, 59 (2), s. 129–138.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin.
 • Kurcz I., 2007, Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?, [w:] Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, red. Kurcz I., Gdańsk, s. 9–39.
 • Mitchell R.E., Karchmer M.A., 2004, Chasing the mythical ten percent: Parental hearing status of deaf and hard of hearing students in the United States, „Sign Language Studies”, 4(2), s. 138–163.
 • Murphy J., Slorach N., 1983, The Language Development of Pre-Preschool Hearing Children of Deaf Parents, „British Journal of Disorders of Communication”, 18(2), s. 118–127.
 • Osenkowska A., 2014, Słyszące dziecko w rodzinie głuchych. Kompetencje językowe 5-latka na przykładzie studium indywidualnego przypadku, niepublikowana praca dyplomowa, opracowana pod kierunkiem dr K. I. Bieńkowskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Porayski-Pomsta J., O wychowaniu językowym w domu i przedszkolu, http://www.tkj.uw.edu.pl/poradnia/art10.htm
 • Rodak H., 1997, Terapia dziecka z wada wymowy, Warszawa.
 • Sachs J., Bard B., Johnson M.L., 1981, Language learning with restricted input: Case studies of two hearing children of deaf parents, „Applied Psycholinguistic”, 2(1), s. 33–54.
 • Schiff-Myers N., Klein H., 1985, Some phonological characteristics of the speech of normal hearing children of Deaf parents, „Journal of Speech and Hearing Research”, 28(4), s. 466–474.
 • Singleton J.L., Tittle M.D., 2000, Deaf Parents and Their Hearing Children, „Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 5:3 Summer 2000, s. 221–236.
 • Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., Morstin M., 2015, Test Rozwoju Językowego TRJ. Podręcznik, Warszawa.
 • Stake R.E., 2009, Jakościowe studium przypadku, [w:] Metody badań jakościowych, red. Denzin N.K., Lincoln Y.S., Warszawa, s. 623–654.
 • Styczek I., 1977, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa.
 • Tellis W., 1997a, Application of a Case Study Methodology, „The Qualitative Report”, 3(3), http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol3/iss3/1
 • Tellis W., 1997b, Introduction to Case Study, „The Qualitative Report”, 3(2), http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol3/iss2/4
 • Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznania, przekł. J. Rącaszek, Warszawa.
 • Toohey, E.N., 2010, Phonological Development in Hearing Children of Deaf Parents, Honors Scholar Theses. Paper 153, http://digitalcommons.uconn.edu/srhonors_theses/153
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9cfb41c4-4977-4b9d-becb-e1ce9bfd2c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.