PL EN


2013 | 2 | 45-53
Article title

Sytuacja materialna studentów, zaangażowanie i samoskuteczność w zakresie nauki a kompulsja uczenia się

Content
Title variants
EN
Students' financial situation, commitment, self-efficacy in learning and the compulsion to study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z poważnych problemów współczesnego społeczeństwa jest uzależnienie od pracy, które wiąże się z wyższym stresem, chorobami fizycznymi i symptomami psychologicznymi, a także problemami w zakresie relacji społecznych. Sformułowano hipotezę, że zła sytuacja socjoekonomiczna może wiązać się z rozwojem kompulsji uczenia się wśród studentów. Analizy regresji liniowej wykonane na wynikach badania 1359 studentów wykazały, że aspekty jakości życia związane z warunkami materialnymi są istotnym moderatorem związku między zaangażowaniem w uczenie się i samoskutecznością w zakresie nauki a kompulsją uczenia się.
Year
Issue
2
Pages
45-53
Physical description
Contributors
 • PrePost Consulting
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Adler N.E., Ostrove J.M. (1999). Socioeconomic Status and Health: What We Know and What We Don’t. W: N. E. Adler, M. G. Marmot, B. S. McEwen and J. Stewart (red.) Annals of New York Academy of Sciences, Volume 896: Socioeconomic Status and Health in Industrial Nations: Social, Psychological, and Biological Pathways (s. 3-15). New York: The New York Academy of Sciences.
 • Aguinis H., Beaty J. C., Boik R. J., Pierce C. A. (2005). Effect Size and Power in Assessing Moderating Effects of Categorical Variables Using Multiple Regression: A 30-Year Review: Journal of Applied Psychology, 90, 1, s. 94-107.
 • Atroszko P. (2009). Osobowościowe korelaty wysokiego i niskiego pracoholizmu hiszpańskich studentów i osób czynnych zawodowo. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet Gdański.
 • Atroszko P. (2010). Uzależnienie od pracy — wynik „słabej woli” czy potrzeba doskonałości. Studia Psychologica, 10, s. 179-194.
 • Atroszko P. (2011). Uzależnienie od pracy jako zakłócenie równowagi między pracą a czasem wolnym. W: J. Osiński (red.) Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem (s. 17-29). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Atroszko P. (2012). Research on Behavioural Addictions: Work Addiction. W: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (red.) Modern Research Trends of Young Scientists: Current Status, Problems and Prospects (s. 11-24). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
 • Atroszko P. (2013, 20 kwietnia). Uzależnienia od uczenia się — związek między czynnikami ryzyka, komponentami uzależnienia oraz depresyjnością. The Third International Postgraduate Conference Psychological Research Method Toolkit, Ciążeń, Polska. Referat zaprezentowany na konferencji.
 • Atroszko P. (2013). Zachowania i postawy studentów związane z uczeniem się a determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W: J. Osiński, M. Pachocka (red.) Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (s. 185-197). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Atroszko P. (2014). Developing Brief Scales for Educational Research: Reliability of Single-Item Self-Report Measures of Learning Engagement and Exam Stress. Proceedings of International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. Londyn: Sciemcee Publishing, s. 172-175.
 • Borowicz R. (2000). Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia. Casus Suwalszczyzny. Olecko: Wszechnica Mazurska w Olecku.
 • Coley R. J. (2002). An uneven start: Indicators of inequality in school readiness. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Faul F., Erdfelder E., Lang A.G., Buchner A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 2, s. 175-191.
 • Jaracz K., Kalfoss M., Górna K., Baczyk G. (2006). Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL-Bref. Scandinavian Journal of Caring Science, 20, 3, s. 251-260.
 • Kwieciński Z. (2002). Wykluczanie. Wydanie drugie poszerzone, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Morgan P. L., Farkas G., Hillemeier M. M., Maczuga S. (1996). Risk factors for learning-related behavior problems at 24 months of age: Population-based estimates. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, s. 401-413.
 • OECD. (1996). The Knowledge-Based Economy, Paris.
 • THE WHOQOL GROUP. (1998). Development of the WHOQOL — Bref quality of life assessment. Psychological Medicine, 28, s. 551-558.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d08fdf3-f472-4a41-a51a-a624ca50093f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.