PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności

Content
Title variants
EN
Corporate social responsibility – challenges for small and medium enterprises in relation to their competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ostanie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) jako koncepcją wspierającą skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno małym jak i średnim. W warunkach globalnej konkurencji bieżące uwzględnianie zobowiązań społecznych i środowiskowych w codziennym funkcjonowaniu firmy stało się istotnym elementem działań zmierzających do redukcji kosztów, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowy jej wizerunku jako wiarygodnego partnera i atrakcyjnego pracodawcy. W tym kontekście CSR może przyczyniać się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w długim okresie i w konsekwencji zwiększenia zysków z prowadzonej działalności
EN
Recent years have seen a significant growth of interest in corporate social responsibility as supporting the concept of effective management. In terms of global competition, taking into account current social and environmental commitments in the daily functioning of the company has become important in order to reduce costs, create innovative solutions and build the company’s image as a reliable partner and an attractive employer. In this context, CSR can contribute to strengthening the competitive position of companies in the long term, and consequently – increase profits from their operations.
Contributors
References
  • Adamczyk J., 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
  • Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., 2007. Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, www.ipedpl/publikacje/Analiza_korzysci_ekonomicznych_csr.doc [dostęp: 12.01.2013].
  • Korenik D., 2009. Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Difin, Warszawa.
  • Odpowiedzialny biznes – perspektywa lokalna. Lokalna współpraca organizacji pozarządowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. http://www.dobrybiznes.info [dostęp: 12.01.2013].
  • Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie. www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 13.01.2013].
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza. 2007. UNDP, Warszawa. www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 12.01.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d258520-c506-491e-a8e5-a0e629003626
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.