PL EN


2014 | 198 cz 2 | 247-259
Article title

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych w Polsce

Content
Title variants
EN
Compulsory Insurance of Civil Liability of Bailiffs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the free-market economy a lot of natural and legal persons have loans and liabilities. Many people and businesses have a hard time repaying loans and contracts. Appears very often bankrupt companies and consumer bankruptcy. A court executive officer (bailiff) has been called in order to enforce repayment of loans and commitments. Every bailiff is required to carry liability insurance. In this paper we assess the risk of this professional group, its social status, statistics of cases affecting and completed. We point to the vagueness and the sums guaranteed of compulsory insurance of civil liability. Critically evaluate the content of the Regulation of the Minister of Finance on compulsory insurance of civil liability of bailiffs.
Year
Volume
Pages
247-259
Physical description
Contributors
References
 • Banach T.: Samorząd jako wspólny dom. Geneza, powstanie i rozwój Stowarzyszenia Komorników Sądowych 1981-1997. "Nowa Currenda" 2012, nr 5.
 • Bobowska A.: Za błędy komornika musi płacić wierzyciel. "Dziennik. Gazeta Prawna" z 22.07.2010.
 • Borek M.: Rażąca obraza przepisów prawa jako jedna z przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników sądowych. "Nowa Currenda" 2012, nr 8.
 • Dalka S., Wiśniewski D.: Egzekucja ze statków morskich. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 11 (47).
 • Hrycaj A.: Egzekucja praktyczna. Poznań 2007.
 • Jachimowicz V.: Skarga na czynności komornika. "Perspektywy Europejskie" 2012, nr 9.
 • Mellibruda L.: Zarządzanie kancelarią komorniczą w opiniach właścicieli kancelarii. "Nowa Currenda" 2012, nr 11.
 • Merchel Z.: Kilka uwag na temat kosztów działalności egzekucyjnej komornika po zmianach wynikających z ustawy z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 18 (54).
 • Niski R.: Zajęcie wynagrodzenia za pracę - wybrane zagadnienia. "Problemy Egzekucji" 2001, nr 16 (52).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych. Dz.U. z 2003 r., poz. 2326 z późn. zm.
 • Rybak D.: Stres związany z pracą komornika sądowego. "Nowa Currenda" 2012, nr 7.
 • Sikorski G.: Samorząd zawodowy komorników sądowych - istotny aspekt postrzegania zawodu komornika jako samodzielnego zawodu prawniczego - współczesność. "Nowa Currenda" 2012, nr 5.
 • Wojciechowska N.: Etyka zawodowa aplikanta komorniczego. "Nowa Currenda" 2012, nr 2.
 • Lewandowski M.: Zawód zaufania publicznego zawodem odpowiedzialności publicznej. "Nowa Currenda" 2013, nr 6.
 • Mościcka A.: Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika i biegłego za nieprawidłowe oszacowanie rzeczy przy licytacji nieruchomości. "Nowa Currenda" 2013, nr 4.
 • Wypowiedź członka KRK Andrzeja Mularczyka. "Nowa Currenda" 2013, nr 5.
 • Okońska E.: Co z tym (nie)bezpieczeństwem w kancelarii komorniczej? "Nowa Currenda" 2013, nr 9.
 • Mościcka A.: W sejmie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w postępowaniu dyscyplinarnym w zawodach prawniczych. "Nowa Currenda" 2013, nr 7.
 • Mellibruda L.: Agresja wobec komornika. "Nowa Currenda" 2013, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d46443f-90c6-4872-a8af-0b59ac51e38e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.