PL EN


2013 | 2(84) | 26-31
Article title

Sezonowość rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
The Seasonal Character of Real Estate Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia sezonowości rynku nieruchomości analizowanej w ciągu roku. W pracy dokonano opisu efektów kalendarzowych występujących na rynku nieruchomości, zaprezentowano zjawisko zmienności kalendarzowej rynku nieruchomości oraz ustalono stopień atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych miesięcy w roku z punktu widzenia kupującego i sprzedającego. Praca ma charakter badawczy oraz podsumowujący wcześniejsze badania wobec rynku nieruchomości prowadzone w nurcie behawioralnym.
EN
The article treats on the issue of the real estate market seasonal character which was analyzed throughout the year. In the present paper the descriptions of calendar effects occurring in property market have been provided. The phenomenon of calendar variability of the real estate market has been presented. Moreover, the degree of investment attractiveness of particular months of the year has been established from the viewpoint of both the buyer and the seller. The study has a research character and it also summarizes previous research into the real estate market conducted in the behavioral mode.
Year
Issue
Pages
26-31
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
  • Brzezicka J., Wiśniewski R., Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, „Studia i Materiały TNN”, 2012, nr 20 (2).
  • Brzezicka J., Wiśniewski R., Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości – teoria i praktyka, „Psychologia Ekonomiczna”, nr 3, 2013, s. 6-19.
  • Brzezicka J., Wiśniewski R., Calendar Effects on the Real Estate Market, „Real Estate Management and Valuation”, 2013b (w druku)
  • Gołąbeska E., Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, 2010, nr 74. s. 24-27.
  • Kanak E., Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, 2009, nr 69, s. 40-45.
  • Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9d83fb58-3672-4c39-ab82-c616bff62072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.