Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 82 | 1 | 17-22

Article title

Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce – realia funkcjonowania

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Reality of the Libraries of Physical Education Academies in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu - Artykuł omawia realia funkcjonowania bibliotek AWF, akcentując problemy, z którymi się one aktualnie borykają. Rys historyczny poprzedza omówienie warunków lokalowych, infrastruktury, finansowania, struktury zatrudnienia, zasobów edukacyjnych, otoczenia prawnego. Podjęto także próbę wytyczenia ewentualnych obszarów współpracy. Metoda badań - analiza dostępnego piśmiennictwa na dany temat, zestawienie informacji zebranych na stronach WWW i wywiady z pracownikami wszystkich bibliotek AWF w Polsce. Wnioski - Biblioteki AWF koncentrują się, głównie, na zadaniach bezpośrednio związanych z obsługą użytkowników we własnym środowisku. Nie są zorientowane na współpracę. Taka sytuacja nie sprzyja budowaniu marki bibliotek AWF ani nie stanowi o ich konkurencyjności w stosunku do innych bibliotek akademickich.
EN
Objective – The paper discusses the reality of libraries of physical education academies in Poland, putting emphasis on the problems they are currently facing. The historical outline precedes the overview of library facilities, infrastructure, budget, structure of employment, education resources and legal environment. The attempt is also made to outline possible areas of cooperation. Research method – The author analyzes available literature, compares information acquired from the library websites and interviews the employees of all libraries in question. Conclusions – Libraries of physical education academies in Poland primarily focus on tasks directly related to user services within their own environment. They are not cooperation-oriented. Such a situation neither favors the brand establishment in these libraries nor increases their competitiveness in comparison to other university libraries.

Year

Volume

82

Issue

1

Pages

17-22

Physical description

Contributors

 • Main Library of Józef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw

References

 • AWF Wrocław (2013). AWF we Wrocławiu [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://awf.wroc.pl/>.
 • BIB AWF Gdańsk (2013). Biblioteka AWFiS w Gdańsku [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bib.awf.gda.pl/index.php/strona-glowna.html>.
 • BIB AWF Katowice (2013). Biblioteka AWF w Katowicach [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/>.
 • BIB AWF Kraków (2013). Biblioteka AWF w Krakowie [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://biblioteka.awf.krakow.pl/>.
 • BIB AWF Poznań (2013). Biblioteka AWF w Poznaniu [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://biblioteka.awf.poznan.pl/>.
 • BIB AWF Warszawa (2013). Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.awf.edu.pl/page3_1.html>.
 • BIB AWF Wrocław (2013). Biblioteka AWF we Wrocławiu [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://bg.awf.wroc.pl>.
 • Chruszczewski, Zbigniew (2012). System wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac [online]. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://ci.awf.edu.pl/pliki/Awf_folder_system_wppbnowipwp.pdf>.
 • IWF (2013). Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.awf-gorzow.edu.pl>.
 • Rozporządzenie (2013). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej [online]. Dz.U. 2013 poz. 1571 [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001571>.
 • Sidor, Maria (2013) SERVQUAL w badaniach jakości usług bibliotecznych [online]. EBIB 8/2000 (16). [dostęp: 31.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oss.wroc. pl/biuletyn/ebib16/sidor.html>.
 • WBN (2013). Wirtualna Biblioteka Nauki [online]. [dostęp: 31.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://wbn.edu.pl/>.
 • WWFIS Biała Podlaska (2013). Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Białej Podlaskiej [online]. [dostęp: 30.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.awf-bp.edu.pl>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9d9f422c-c76e-40df-ab9c-af7db72a5bbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.