PL EN


2012 | 4 | 103-119
Article title

Możliwości i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Olsztyna

Content
Title variants
EN
Options and trends of the socioeconomic development of the city of Olsztyn
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym opracowaniu dokonano oceny możliwości i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Olsztyna. Wskazano na podstawowe czynniki i uwarunkowania tego rozwoju, jak również zachodzące zmiany demograficzne i społeczne, w tym zwłaszcza edukacyjne i kulturowe. Badania i analizy dokonano w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Strategię Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020 oraz Strategię Rozwoju Społeczno--Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020. We wnioskach stwierdzono, że stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest miastem atrakcyjnym. Miasto wykazuje znaczny wzrost potencjału społeczno-gospodarczego i kulturowego oraz ma duży potencjał rozwojowy w odniesieniu do turystyki i rekreacji, jednocześnie stanowi podstawową siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
EN
This study assesses the possibilities and directions of the socioeconomic development of the city of Olsztyn. It discloses the crucial determinants and conditions of aforesaid development, as well as prospective demographic and social changes, in particular educational and cultural issues. Research and analysis are based on data provided by the Statistical Office in Olsztyn, Olsztyn Development Strategy for the years 2006–2020 and the Strategy for Social and Economic Development of Warmia – Mazury until 2020. As the investigation results clearly prove, the capital of the Warmio-Masurian voivodship is an attractive urban site. The city shows a significant growth potential in the socioeconomic and cultural fields as well as in tourism and recreation, and is the primary driving force of socioeconomic development for the whole area.
Year
Issue
4
Pages
103-119
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Florida R., The Rise of Creative Class, Basic Books, New York 2002.
  • Florida R., Who’s Your City, Basic Books, New York 2008.
  • Klasik A., Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej, „AE Forum” 2008, nr 27.
  • Klasik A., Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
  • Kopel A., Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2007 [dostępne na: www.sbc.org.pl/Content/7681/kopel.pdf ].
  • Statystyka województwa warmińsko-mazurskiego – publikacje elektroniczne. Urząd Statystyczny w Olsztynie.
  • Strategia Rozwoju Olsztyna na lata 2006–2020 (załącznik do uchwały nr LXVIII/860/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 r.)
  • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (załącznik do uchwały nr XXXIV/474 /05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9db23cd1-dfad-49c5-921f-37951c84960b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.