PL EN


2017 | XXIV | 198-215
Article title

Kontakty interpersonalne staropolskich podróżników stanu duchownego

Authors
Content
Title variants
EN
Interpersonal contacts of Old Polish traveling clergyman in the 18th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text presents different types of interpersonal contacts in the course of the journey based on Polish clergymen’s travel reports from the 18th century. The clergy establish numerous contacts primarily with other encountered travelers of their state. Also, information about meetings with peregrines and people on subsequent stages of the journey can be found. Interesting, contacts include Poles and important people of that time. It is important to emphasize the assertiveness of clergy travelers and their openness towards representatives of foreign nations.
Keywords
Year
Volume
Pages
198-215
Physical description
Contributors
author
 • UWr, Wrocław
References
 • Bohusz F.K., Dyariusz podróży, Wstęp i opracowanie Filip Wolański, Kraków-Wrocław 2014.
 • Charkiewicz J., Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę generalną Zakonu Mniejszych Braci Św. Franciszka, to jest Bernardynów, odprawionej w roku 1768. Opracował i wstępem poprzedził Bogdan Rok, Wrocław 1998.
 • Filipecki I.S., Opisanie podróży rzymskiej na kapitułę generalną... Wstęp i opracowanie tekstu źródłowego Rok B., w: Rok B., Świat kultury staropolskiej, teksty źródłowe i studia, Toruń 2014.
 • Kleczewski S., Itinerarium Romanum [1949-1750] Wstęp Bogdan Rok. Opracowanie Marian Chachaj i Bogdan Rok Tłumaczenie Marian Chachaj, Dariusz Piwowarczyk oraz Bogdan Rok, Kraków 2016.
 • Kucharski A., Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013.
 • Lanhaus J., Opis podróży. Itinerarium (1768-11769). Wstępem, objaśnieniami i dodatkami opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj. Z rękopisu odczytali Bogdan Rok, i Marian Chachaj przy współpracy z Maciejem Foryckim, Kraków-Wrocław 2014.
 • Niewiara A., Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, Katowice 2000.
 • Partyka J., Rzeczypospolita, Europa i reszta świata: obraz „innego” i „obcego” w staropolskich dziennikach podróży, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka, 2006, Półrocznik XIII/2 (26), Warszawa 2006.
 • Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001,
 • Rok B., Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1741-1806) po Europie w latach 1763-1769, [w:] Z badań nad Rzecząpospolitą w czasach nowożytnych pod red. Matwijowskiego K., Wrocław 2001.
 • Rok B., Rzym papieski w relacjach Polaków XVIII wieku, [w:] Polski grand tour w XVIII i początkach XIX wieku pod redakcją Agaty Roćko, Warszawa 2014.
 • Rok B., Staropolscy duchowni na szlakach turystycznych Europy w XVIII w. [w:] Społeczny wymiar turystyki, pod red. Kościk E., Wrocław 2011.
 • Rok B., Uwagi nad problemem edytorstwa relacji podróżniczych czasów wczesnonowożytnych, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.). Pod red. A.Perłakowskiego, Kraków 2011.
 • Rok B., Życie towarzyskie Teofili z Radziwiłłów Morawskiej w europejskiej podróży latach 1773-1774, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku pod red. J.Urwanowicza przy współudziale Dubas-Urwanowicz E.i Guzowskiego P., Białystok 2003.
 • Węgrzynowicz A., Itinerarium Hispanicum (1705), Wstęp i opracowanie Chachaj M., Rok B. Tłumaczenie D.Piwowarczyk przy współudziale M.Chachaja i B.Roka, Staropolskie podróżowanie pod redakcją B.Roka i F.Wolańskiego, Kraków 2016.
 • Wiśniowski G.A., Neverani Protazy, w: Słownik polskich teologów katolickich, Warszawa 1983.
 • Zawadzki R., Diariusz podróży rzymskiej. Diarium itineris Romam (1750). Z rękopisu odczytał i opracował Marian Chachaj. Wstęp Anzelm Szteinke OFM, Bogdan Rok. Tłumaczenie Marian Chachaj i Marta Czapińska, Kraków-Wrocław 2014.
 • Żal-Kędzior A., Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym w XVIII w., Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9dddf6f3-2721-4262-a7ad-61d9605efdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.