PL EN


2017 | 8 | 1 | 25-31
Article title

Myślenie jako ciągle super ważny proces w świecie technokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Thinking as a Continuously Important Process in the World of Technocracy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Myślenie człowieka to jeden z najważniejszych i najbardziej twórczych procesów, który wyniósł nas na szczyty istot żywych i pozwolił stworzyć niesamowity postęp kulturowy i cywilizacyjny. Dziś w świecie technokracji, gdy coraz więcej czynności przejmuje za nas technologia – próbując kreować w jakiś automatyczny sposób wiele trendów, gdzie trzeba oddać jakieś uznanie technologii, że w wielu kwestiach ułatwia życie, równocześnie pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości dotyczących osłabienia wielu procesów w człowieku. Martwimy się o naszą pamięć, bo wielu informacji, np. numery telefonów, nie musimy pamiętać. Jest to duży plus, ale równocześnie nie trenujemy pamięci i ona niestety słabnie. Podobnie jest z myśleniem – czasem zaczyna za nas myśleć maszyna, np. GPS w nowych miejscach jest bardzo pomocny, ale trochę niestety przestajemy myśleć, przestajemy szybko analizować sytuację i dochodzić do szybkich syntez, przewidywać trudności, niebezpieczeństwa, szukać rozwiązań. Jak daleko zaszliśmy w tych transformacjach myślenie? Trudno powiedzieć. Jednak pragnę gorąco prosić, aby nie rezygnować z wysiłku autonomicznego, twórczego myślenia, które pozostaje jednak ciągle bardzo potrzebne człowiekowi także w świecie technokracji.
EN
Human thinking is one of the most important and most creative processes which has elevated us to the top of living creatures hierarchy and has let us achieve incredible cultural and civilization development. Today in the world of technocracy when more and more activities are taken over by technology – trying to create many trends automatically, which in some aspects makes our lives easier, but at the same time it raises more and more questions and doubts about weakening of many processes that take place in the human. Our memory is a subject of concern as a lot of information eg. telephone numbers are no more required to be memorized, which is a big advantage, but at the same time we do not train our memory and, unfortunately, it is deteriorating. The same thing happens to our thinking. Sometimes it is replaced with a device, eg. GPS is very helpful when we are in a place we do not know but we stop thinking, analyzing situations quickly, synthesizing, predicting difficulties, dangers and looking for solutions. How far have we gone in these thinking transformations? It is hard to say. However, I would like to encourage you not to resign from this autonomic creative effort of thinking which still remains very necessary for the human even in the world of technocracy.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
25-31
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej,
References
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Gliwice: Helion.
 • Desmurget, M. (2012). Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Warszawa: Czarna Owca.
 • Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole. Warszawa: Difin.
 • Fiałkowski, K., Bielicki, T. (2008). Homo przypadkiem sapiens. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki, J. (1968). Zagadnienia psychologii myślenia. Warszawa: PWN.
 • Sartori, G. (2007). Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa: Wyd. UW.
 • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Spitzer, M. (2014). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN.
 • Szewczyk, W. (1998). Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii. Tarnów: Biblios.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Zwoliński, A. (2004). Obraz w relacjach społecznych. Kraków: Wyd. WAM.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń: Wyd. UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9de7ca04-6bdb-4a38-8c61-977ba8a47b2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.