PL EN


2013 | 168 | 228-244
Article title

Zmiana w zorientowanej na misję karcie wyników (MSC) i jej wpływ na zachowanie członków organizacji publicznej

Content
Title variants
EN
The Change in the Mission Oriented Scorecard and its Effect on the Behaviour of the Public Organisation Members
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As a result arising from the implementation of the Mission Oriented Scorecard should be the improvement of the functioning of the organization, and consequently the implementation of the vision, or at a shorter period of time- the strategy of the organization. It occurs however, that in organizations where the system is implemented (or its components), there is a situation in which employees, being accountable for a specific value metrics, carry undesirable actions from the point of view of the mission and the strategy of the company. The aim of this article is to examine the function-oriented mission Scorecard as a tool for leading employees (including managers) to achieve the objectives of the organization and to examine these problems in the functioning of the Mission Oriented Scorecard.
Year
Volume
168
Pages
228-244
Physical description
Contributors
References
 • Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D.: Karta Wyników Zarządzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bormann H.-W.: Zarządzanie zmianą. "HBR" 2011.
 • Citroen C.L.: The Role of Information in Strategic Decisionmaking. "International Journal of Information Management" 2011.
 • Farnham D., Horton S.: Managing People in the Public Services. Macmillan, London 1996.
 • Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kaplan R.S.: Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii. Konferencja organizowana przez Institute for International Research, Warszawa, 9 luty 2005.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: The Balance Scorecard - Measure that Drive Performance. "Harvard Business Review" 1992.
 • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 • Lazenby S.: How to Motivate Employees: What Research is Telling Us. "Public Management" 2008.
 • Luneski C.: Some Aspects of the Meaning of Control. "The Accounting Review" 1964, July, Vol. 39, No. 3.
 • Makridakis S.G.: Forecasting, Planning, and Strategy for the 21st Century. Free Press, London 1990.
 • Mazzola P., Kellermanns F.W.: Handbook of Research on Strategy Process. Edward Elgar Publishing Limited, 2010.
 • Nair M.: Essentials of Balanced Scorecard. John Wiley & Sons, 2004. Noworól A.: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
 • Ostrowska S.: Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach - perspektywa pracownicza. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011.
 • Ostrowska S.: Zastosowanie karty monitorowania strategii do zarządzania publiczną jednostką ochrony zdrowia. W: Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2010.
 • Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2010.
 • Tyagi R.K., Gupta P.: Strategiczna Karta Wyników Firm Usługowych. PWN, Warszawa 2010.
 • Wilson D., Croxson B., Atkinson A.: What Gets Measured Gets Done. "Policy Studies" 2006, June, Vol. 27, No. 2.
 • Woodburn D.: Engaging Marketing in Performance Measurement. "Measuring Business Excellence" 2004, Vol. 8, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9e252af2-5474-4bbe-845a-2da2d7e7f75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.