PL EN


2017 | 8 | 2 | 198-207
Article title

Wiedza suicydologiczna jako niezbędny składnik kompetencji współczesnego nauczyciela

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge of Suicidology as a Core Element of the Contemporary Teacher’s Competence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ przemian społeczno-kulturowych na wzrost zachowań sa-mobójczych wśród dzieci i młodzieży, ukazano wagę wiedzy suicydologicznej w pracy współczesnego nauczyciela, przedstawiono opinię nauczycieli na temat samobójstw (badania własne), a także sformułowano główne kierunki działań zaradczych.
EN
The article presents the influence of sociocultural changes on rising number of suicide rates among children and youth, points at the importance of suicidal knowledge in the work of temporary teacher, shows the teachers opinion on the issue of suicides (own research) as well as formulates main directions of prevention.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
198-207
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska, Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli, adiunkt; Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku, psycholog, Polska
References
 • Aboujaoude, E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Kraków: Wyd. UJ.
 • Brodniak, W. (2007). Podstawowe problemy prewencji samobójstw dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. W: W. Brodniak (red.), Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 7–12). Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Brodniak, W. (2012). Ramowy program zapobiegania samobójstwom w Polsce na lata 2012–2015. Warszawa: Wyd. Instytutu Neurologii i Psychiatrii.
 • Cekiera, C. (2007). Rozwój wartości afirmujących życie – profilaktyka zachowań suicydalnych młodzieży. W: W. Brodniak (red.), Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 25–30). Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Czapska, J. (2013). Zamiast wstępu, czyli o potrzebie interdyscyplinarnej refleksji nad samobójstwem jako problemem społecznym. W: J. Stojer-Polańska, A. Biederman-Zaręba (red.), Samobójstwo. Stare problemy, nowe rozwiązania (s. 9–18). Kraków: Wyd. JAK.
 • GUS, (2017). Pobrane z: http://demografia.stst.gov.pl/bazademografia/tables.asph ludność według płci, wieku, województw (4.2017).
 • Haś, A., Rajtar, T. (2013). Czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa przez osoby małoletnie. W: J. Stojer-Polańska, A. Biederman-Zaręba (red.), Samobójstwo. Stare problemy, nowe rozwią-zania (s. 149–160). Kraków: Wyd. JAK.
 • Hołyst, B. (2007). Rola higieny psychicznej w zapobieganiu samobójstwom dzieci i młodzieży. W: W. Brodniak (red.), Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 13–24). Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Hołyst, B. (2012). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.
 • Jarosz, M. (2013). Samobójstwa. Dlaczego teraz? Warszawa: PWN.
 • KGP (2017). Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy samobójcze-2016.html (4.2017).
 • Kielar-Turska, M. (2010). Kompetencje ucznia i nauczyciela. Psychologia w Szkole, 2, 5–13.
 • Krawczyk, J., Gmitrowicz, A. (2014). Analiza czynników chroniących przed samobójstwem. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14, 43–49.
 • Malicka-Gorzelańczyk, M. (2002). Opinie młodzieży o samobójstwie. Bydgoszcz: Wyd. AB.
 • Napieralska, E., Kułaga, Z., Gurzkowska, B., Grajda, A. (2010). Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999–2006. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91, 92–98.
 • Piramowicz, G. (2005). Powinności nauczyciela. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9e4551cf-c23b-4500-b22e-46a9b4461587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.