PL EN


2013 | 3 | 123-134
Article title

Natura prawna roszczenia o naprawienie szkody z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych poprzez zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia

Content
Title variants
EN
Legal nature of the claim to redress the damage arising from the breach of intellectual property rights by the payment of multiplicity of the appropriate remuneration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pojęcie autorskich praw majątkowych i przypadki ich naruszeń. Autorka wskazała na możliwe sposoby dochodzenia roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody, w tym także poprzez zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia. W ocenie autorki ustanowienie w prawie autorskim roszczenia o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia należy uznać za rozwiązanie zbyt surowe oraz sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa cywilnego i zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej.
EN
The paper presents the concept of intellectual property rights and cases of their infringements. The author emphasized possible manners of seeking legal redress for the damage, including also the payment of multiplicity of the appropriate remuneration. In the opinion of the author a claim for payment of multiplicity of the appropriate remuneration - provided for by law - should be considered as a solution which is too strict and contrary to the fundamental principles of the civil law and the principles of liability for damages.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9e661483-1943-400b-a2ea-ff122159af9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.