Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 190-197

Article title

Jak na krajnie bogowie żyli, czyli językowe obrazy motywów chrześcijańskich i niechrześcijańskich zawartych w powieści Stolemowe Znamię Konrada Kaczmarka

Authors

Content

Title variants

EN
How gods lived in Krajna, that is, linguistic images of Christian and non-Christian motifs in the novel entitled Stolemmve Znamię by Konrad Kaczmarek

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In my article I have presented the literary images of non-Christian gods, as well as the image of the Christian God functioning on the pages of a novel from the times of the medieval Krajna, Stolemowe Znamię by Konrad Kaczmarek. The subject of my analysis were the language means of creating particular figures. The research reference for my article was the theory of the linguistic world-image by Jerzy Bartmiński. The article has been divided into parts in which I took a look at the language image of each pagan god, focusing on its rich vocabulary and semantics. The next stage was the reflection on the literary creation of the Christian God, which is poorly developed and contains mainly vague and enigmatic expressions.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

190-197

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

  • Bugajski M., Wojciechowska A., Językowy obraz świata a literatura, [w:] Język a kultura, t. 13. Językowy obraz świata i kultura, pod red. A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław 2000.
  • Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.
  • Kęcińska J., O Krajnie i Stolemowym Znamieniu słów kilka..., [w:] K. Kaczmarek, Stolemowe Znamię, Dzierżąrzenko – Gdańsk – Wielki Buczek 2008.
  • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.
  • Kowalewska-Dąbrowska J., Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2006.
  • Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
  • Sulikowski A., Świat poetycki Jana Twardowskiego, Lublin 1999.
  • www.muzeumkrajny.pl 08.06.2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9e7516a7-ad94-44b5-a58f-7dfc1ad97236
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.