Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 1 (78) | 39-45

Article title

Zastosowanie metody PROMETHEE II do wyboru kursu e-learningowego w przedsiębiorstwie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja badań przeprowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Uniwersytet Szczeciński) w zakresie optymalizacji doboru kursów e-learningowych. Analizę oparto na wielokryterialnej metodzie PROMETHEE II (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), która posłużyła do określenia głównych kryteriów wyboru kursów e-learningowych. Strukturyzując problem, można lepiej zrozumieć poziom jakości kursu e-learningowego, kryteria, które mają być stosowane oraz ocenić alternatywne możliwości wyboru. Zaproponowana koncepcja badawcza może posłużyć także do analizy innych zagadnień z obszaru e-learningu, takich jak jakość systemu e-elearningowego, tryby nauczania, jakość usług. W podsumowaniu autor postuluje, iż zakładając, że cechy opisowe charakteru i jakości kształcenia zostały dobrane właściwie, co pozwala taktować je jako rzeczywiste determinanty jakości, można wykorzystać koncepcję PROMETHEE II do usprawnienia decyzji optymalizacyjnych w szkolnictwie wyższym.

Journal

Year

Issue

Pages

39-45

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bana e Costa, C.A., Vansnick, F.C. (1999). Sur la quantification des jugements de valeur: L'approche MACBETH, Cahiers du LAMSADE, 117. Paris: Université Paris-Dauphine.
 • Banayoun, R., Roy, B., Sussman, N. (1966). Manual de référence du programme Electre. Note de synthése et Formation 25. Direction Scientifique SEMA.
 • Bedir, N., Özder, E.H., Eren, T. (2016). Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and Applied Sciences. The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2016). DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/20166820004
 • Behzadian, M., Kazemzadeh, R., Albadvi, A., Aghdasi, M. (2010). PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 198-215.
 • Boutkhoum, O., Hanine, M., Agouti, T., Tikniouine, A. (2017). A decision-maiking approach based on fuzzy AHP-TOPSIS metodology for selecting appropriate cloud solution to manage big data projects. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 8(2), 1237-1253. DOI: https://doi.org/10.1007/s13198-017-0592-x
 • Brans, J.P., Vincke, Ph. (1985). Note - A Preference Ranking Organization Method (The PROMETHEÉ Method for Multiple Criteria Decision-Making). Management Science, 31(6), 647-656. https://doi.org/10.1287/mnsc.31.6.647
 • Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
 • Edwards, W., Barron, F.H. (1994). SMARTS and SMARTER: improved simple methods for multiattribute utility measurement. Organizational Behavior and Human Decison Processes, 60(3), 306-325. DOI: https://doi.org/10.1006/obhd.1994.1087
 • Jahanshahloo, G.R., Hosseinzadeh Lotfi, F., Izadikhah, M. (2006). Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data. Applied Mathematics and Computation 181(2), 1544-1551. DOI: https://doi.org/10.1016/j.amc.2006.02.057
 • Murat, S., Kazan, H., Coskun, S.S. (2015). An Application for Measuring Performance Quality of Schools by Using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision Making Method. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 729-738. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.344
 • Roy, B. (1990). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • Saaty, R.W. (2002). Decision Making in Complex Environments: The Analytic Network Process (ANP) for Dependence and Feedback; a manual for the ANP Software SuperDecisions. Creative Decisions Foundation.
 • Sianturi, L.T., Karim, A., Utama Siahaan, A.P., Mesran, A., Fadlina, F. (2017). Best Student Selection Using Extended Promethee II Method. International Journal of Recent Trends in Engineering & Research, 3(8), 21-29. DOI: 10.23883/IJRTER.2017.3382.SK4CV
 • Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Boston: Springer.
 • Trzaskalik, T. (red.). (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. Warszawa: PWE.
 • Zalewski, W. (2012). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Economics and Management 4(4), 138-145.
 • Ziemba, P., Piwowarski, M. (2010). Dobór platformy e-learningowej za pomocą metody PROMETHEE GDSS. Metody Informatyki Stosowanej 4(24), 109-124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ec7bc2e-93c6-421a-8f8b-8d41d7bc2fb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.