PL EN


2015 | 20 | 205-219
Article title

Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Editing Wielkopolskie roty sądowe in the light of the newest findings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of this paper is to draw attention to the problems connected with the editing of old sources. The author shows through various analyses, to what significant extent a mere presentation of the material becomes its interpretation and imposes one or another understanding – and that it is the historical moment that determines how the source is researched. The author presents the newest studies, where the genetic multilayeredness of the text was taken into account and resulted in a different approach and a more attentive reading.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
  • Borowiec K., 2013, Zmiany leksykalne w brudnopisach i czystopisach XV-wiecznych rot kościańskich, Poznań, praca magisterska, mps.
  • Kowalewicz H., Kuraszkiewicz W., 1986, Brudnopisy i czystopisy rot kościańskich, [w:] W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki, Warszawa–Poznań, s. 565–578.
  • Kuraszkiewicz W., 1986, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku, [w:] idem, Polski język literacki, Warszawa–Poznań, s. 579–587.
  • Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn PTJ” z. LXVIII, s. 131–145.
  • SŁŚ: M. Plezia (red.), Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. V, z. 9, Wrocław 1983.
  • Stęplewski A., 2013, Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych, Poznań.
  • Trawińska M., 2009, Indeksy do wielkopolskich rot sądowych, Warszawa.
  • Trawińska M., 2014, Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386–1400), Poznań.
  • WRS: Wielkopolskie roty sądowe, 1959, 1960, 1967, 1974, 1981, t. 1–5, zebr. i oprac. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, Poznań–Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ecb6031-8556-4d93-a904-0f4f797b38e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.