Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 | 211-227

Article title

Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania

Content

Title variants

EN
Determinants of aggression and its prevention methods

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Człowiek zachowuje się agresywnie bez względu na wiek. Jest to widoczne coraz częściej zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Agresja zakłóca normalne funkcjonowanie człowieka i zagraża mu w codziennych relacjach. Na podstawie badań przedstawiono występowanie różnych przyczyn i konsekwencji zachowań agresywnych. Artykuł ten jest próbą wyjaśnienia agresji ludzkiej, eksplikuje przyczyny zachowań agresywnych, a także wskazuje na sposoby przeciwdziałania im oraz minimalizowania tych zachowań.
EN
Man behaves aggressively at any age. This is more and more visible both among children and adults. Aggression interferes with the normal functioning of man and threatens him in everyday relationships. Based on the research, it explains the occurrence of various causes and the consequences of aggressive behavior. The article is an attempt to explain human aggression, it explores the causes of aggressive behavior, and also indicates how to counteract and minimize it.

Year

Volume

6

Pages

211-227

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna: serce i umysł, przeł. W. Domachowski, A. Bezwińska-Walerjan, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Cierpiałkowska L., Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.
 • Frączek A., Z zagadnień psychologii agresji, WSPS, Warszawa 1980.
 • Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998.
 • Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R., Psychologia społeczna: [rozwiązane tajemnice], przeł. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, 2006.
 • Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A., Edukacja dorosłych: podręcznik akademicki, przeł. M. Habura, R. Ligus, A. Nizińska, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Łukaszewski W., Psychologiczne koncepcje człowieka [w:] Psychologia, red. J. Strelau, t. I, GWP, Gdańsk 2000, s. 67–92.
 • Mościcka A., Drabek M., Agresja i mobbing w środowisku pracy [w:] Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki: podręcznik dla psychologów, red. D. Merecz, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2011, s. 59–92.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Reykowski J., Genetyka agresji [w:] Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy, red. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 276–283.
 • Stępień P., Genetyka agresji [w:] Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2002, s. 34–42.
 • Szukalski B., Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Wojciszke B., Relacje interpersonalne [w:] Psychologia, red. J. Strelau, t. III, GWP, Gdańsk 2005, s. 147–186.
 • Arcimowicz K., Męska przemoc, agresja i władza, „Niebieska Linia” 2005, nr 5, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/966-meska-przemoc-agresja-i-wladza.html (dostęp: 26 06 2018). Kacperska M., Agresja, definicja i jej przyczyny?, http://www.psychiatria.pl/artykul/agresja-definicja-i-jej-przyczyny/17059 (dostęp: 7.10.2018). Żmigrodzki P., Wielki słownik języka polskiego, PAN, wyd. internetowe http://wsjp.pl/index.php?id_ hasla=7464&ind=0&w_szukaj=zdenerwowanie (dostęp: 14.10.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9eddfcbb-810b-4084-9c49-f4f184e83437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.