Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 9-17

Article title

Innowacyjność właścicieli różnych typów gospodarstw rolniczych

Content

Title variants

EN
INNOVATIONS INTRODUCED BY OWNERS OF VARIOUS TYPES OF FARMS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rodzaje innowacji wprowadzanych w gospodarstwach bydlęcych, trzodowych, mieszanych i roślinnych. Materiał empiryczny stanowiły dane zebrane w 2016 roku w 54 towarowych gospodarstwach rolniczych, położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Informacje o gospodarstwach i wprowadzanych innowacjach uzyskano metodą ankietową, z wykorzystaniem kwestionariusza badań.
EN
Types of innovations preferred in bovine, swine, mixed and plant farms were investigated in presented study. Data were collected in 2016 in 54 agricultural farms, located in Mazovia and Podlasie macroregion. Survey study with interview questionnaire was carried out in order to obtain information about farms and introduced innovations.

Year

Issue

Pages

9-17

Physical description

Dates

received
2018-07-11
accepted
2018-11-20

Contributors

author
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

References

 • Dąbrowski J., Matuszak E. (2018): Kierunki poprawy potencjału doradztwa we wspieraniu innowacyjności w rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2, 57-75.
 • Górka M., Ruda M. (2012): Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 29, 126-131.
 • Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (2013): Znaczenie i uwarunkowania innowacyjne w rolnictwie w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA 15(2): 124-131.
 • Kałuża H., Ginter A. (2014): Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Agrobiznes 361, 89-98.
 • Kałuża H., Rytel M. (2010): Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokoboby. Roczniki Naukowe SERiA 12(5), 68-72.
 • Kiełbasa B., Puchała J. (2015): Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA 17(1): 107-111.
 • Kujawiński W. (2012): Istota działalności upowszechnieniowej publicznych rolniczych organizacji doradczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2, 28-50.
 • Lewczuk B., Jabłonka R. (2011): Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA 13(2), 275-278.
 • Nosecka B. (2018): Wsparcie innowacyjności w polskim rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA 20(4), 133-138.
 • Nowak A. (2017): Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej. Rozprawy Naukowe 389. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 • OECD. (2005): Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Eurostat, Paris, 3rd edition.
 • Rogers E.M. (1962): Diffusion of innovations. Free Press, New York.
 • Rogers E.M. (2003): Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press, New York.
 • Roszkowski A. (2013): Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej. Inżynieria Rolnicza 1(3), 317-327.
 • Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Schumpeter J.A. (1960): Teoria rozwoju gospodarczego. PWN Warszawa.
 • Struś M., Kalinowski J. (2015): Dylematy wdrażania innowacji na terenach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 17(3), 367-372.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach działalności innowacyjnej. Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484.
 • Wyrwisz J. (2003): Znaczenie wdrażania strategii innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie (red. D. Niezgoda). Akademia Rolnicza w Lublinie, 247-256.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ee970fa-80ac-4c70-bdc0-8e2fd866e094
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.