Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 174-183

Article title

Wychowanie patriotyczne a trudności wychowawcze występujące w przedszkolu

Authors

Content

Title variants

EN
Patriotic Education and Educational Difficulties at Preschool

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wychowanie dzieci w przedszkolu jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem nauczycieli. Coraz częściej występujące trudności wychowawcze wśród dzieci sprawiają, że pracownicy przedszkola musza posiadać profesjonalną wiedzę w tym zakresie, by pomóc dzieciom pozbyć się zachowań niepożądanych. Trudności wychowawcze są związane z zachowaniami dziecka odbiegającymi od przyjętych norm społecznych. Charakterystyczne jest dla nich niepoddawanie się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym. Prezentowane badania obrazują specyfikę trudności wychowawczych z perspektywy nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym.
EN
Bringing up children in kindergarten is a very important and responsible task for teachers. Increasing educational difficulties among children make kindergartem teachers gain professional knowledge in order to help children get rid of undesirable behaviour. Educational difficulties are related to the child's behavior that deviates from the adopted social norms. It is characteristic for them not to be exposed to ordinary educational interactions. The presented research illustrates the specificity of educational difficulties from the perspective of teachers working with pre-school children.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

References

 • Henning Konrad. 2017. Wychowanie patriotyczne. Pedagogika – polityka bezpieczeństwa – polityka historyczna. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Hurlock Elizabeth. 1961. Rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.
 • Kalińska Małgorzata. 2002. Postawy rodzicielskie i ich wychowawcze konsekwencje, „Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja”. Kraków: Wydawnictwo mama, tata i ja, nr 10.
 • Konopnicki Jan. 1984. Zaburzenia w zachowaniu się dzieci a środowisko. Warszawa: PWN.
 • Popielarska Aniela, Mazurowa Mieczysława. 1983. Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze. Warszawa: PZWL.
 • Krzysztoszek Zofia. 1975. Zarys pedagogiki dla nauczycieli przedszkola. Warszawa: PZWS.
 • Tutka Andrzej. 2002. Jak zrozumieć dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, „Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja”. Kraków: Wydawnictwo mama tata i ja, nr 11.
 • Lewicki Andrzej. 1987. Jak powstają trudności wychowawcze. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Przetacznikowa Maria, Makiełło-Jarża Grażyna. 1979. Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna. Warszawa: WSiP.
 • Spionek Halina. 1982. Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Ziemska Maria. 1969. Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9efdba17-50f5-4d07-9bcd-1af6def16662
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.