PL EN


2015 | 18 | 99-112
Article title

Religious Belonging Today: Strategy and Values of Old-Believers and Neo-Pagans (Ural Case)

Authors
Content
Title variants
PL
Przynależność religijna dzisiaj: Strategia i wartości staroobrzędowców i neopogan (casus uralski)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In contemporary Russia, on the one hand, there is a marked tendency towards re-strengthening of Orthodox Church. On the other hand, new patterns of religion and religious behaviour are manifest. This paper examines the alternative moral discourse in framework of “right-wing” religious practices in Ural region. Taking a comparative approach to religiosity, this investigation deals with different trajectories taken by Old-believers and Neopagans in Ural region to create new moral and social order for contemporary Russia. How do the people of different religious denominations within limits of region want to arrange their place, what do they aspire to, what do they want to express, and by what means? How do they create and maintain social cohesion? How do they express mutual acceptance and recognition, and how do they withhold it? These problems can obviously be described in terms of continuity and change, since religious models are either to be borrowed from some close or distant sources or to be elaborated anew according to particular social and ideological contexts.
PL
We współczesnej Rosji, z jednej strony istnieje wyraźna tendencja do ponownego umocnienia Kościoła Prawosławnego, z drugiej strony, ujawniają się nowe wzorce religii i zachowań religijnych. Artykuł analizuje alternatywny nurt zauważalny w odniesieniu do kwestii moralnych w ramach wybranych wspólnot religijnych w regionie Uralu. Przyjmując porównawcze podejście do religijności, w artykule Autorka rozpatruje różne ujęcia przyjmowane przez staroobrzędowców i neopogan w celu stworzenia nowego porządku moralnego i społecznego dla współczesnej Rosji. Autorka próbuje odpowiedzieć przede wszystkim na następujące pytania: w jaki sposób ludzie różnych wyznań chcą zorganizować zamieszkiwaną przestrzeń? Co pragną osiągnąć, co i w jaki sposób chcą wyrazić? W jaki sposób tworzą i utrzymują spójność społeczną? Jak wyrażają wzajemną akceptację i uznanie, i jak je utrzymują? Problemy te mogą być opisane za pomocą odwołania się do reguł ciągłości i zmiany, gdyż modele religijne są albo zapożyczone z bliskich lub odległych źródeł albo opracowane na nowo w zgodzie z konkretnymi ideologicznymi i społecznymi kontekstami.
Contributors
References
 • Borovik, Julia. “Synodal Conventions of Old Believers of the Urals and West Siberia in the first decade of the soviet power.” Ural Historical Bulletin 17 (2007): 40-46.
 • Golovnev, Andrey. “Healthy life to you. Talks with Chapel Old-Believers.” Ural Historical Bulletin 17(2007): 47-59.
 • Golovneva, Elena. “Regional identity: theoretical issues of investigation.” Ural Historical Bulletin 2(39) 2013: 81-88.
 • Heelas, Paul, and Linda Woodhead. The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality. Oxford: Wiley-Blackwell, 2005.
 • Kerov, Valery. “Old Believers’ business as the «blessed guilt».” Ural Historical Bulletin 17(2007): 13-22.
 • Kong, Lily. “Religion and spaces of technology: Constructing and contesting nation, transnation, and place.” Environment and Planning A 38(2006): 903-918.
 • Massey, Dorin. “Travelling thoughts.” In Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall, edited by Paul Gilroy, Lawrence Grossberg, and Angela McRobbie, 225-232. London: Verso, 2000.
 • Shields, Rob. Places on the Margin. Alternative Geographies of Modernity. London: Routledge, 1991.
 • Shnirelman, Viktor. “Ancestral Wisdom and Ethnic Nationalism: A View from Eastern Europe.” Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies vol. 9, no. 1 (2007): 41-61.
 • Smith, Anthony D. Chosen peoples: Sacred sources of national identity. USA: Oxford University Press, 2003.
 • Wiench, Piotr. “Neo-Pagan Groups in Central-Eastern Europe.” GRUPĖS IR APLINKOS no. 2(2010): 107-108.
 • Yashin, Vladimir. “Hierotopical motives and locus cultures in new religious movements.” Omsk Scientific Bulletin 3(109) 2012: 95-99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9f2a3c7f-31d8-47a5-851d-954b95b0eae6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.