Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 11-26

Article title

Instrumenty finansowe a rynek mieszkaniowy

Content

Title variants

EN
Financial Instruments and the Housing Market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Popyt na rynku mieszkaniowym kreowany jest głównie przez dostępność środków finansowych, zarówno własnych jak i obcych. Z uwagi jednak na wysoką kapitałochłonność inwestycji mieszkaniowych decydująca rola przypada kredytom i pożyczkom bankowym. To zewnętrzne finansowanie umożliwia realizację podstawowej, społecznej funkcji mieszkania, jaką jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzkich. Z drugiej jednak strony mieszkanie pełni również funkcję ekonomiczną i wówczas jego rolę widzimy przede wszystkim jako formę lokaty kapitału. Kapitał ten można w miarę potrzeb uwolnić, traktując to jako wycofywanie oszczędności przy zachowaniu dotychczasowego użytkowania nieruchomości mieszkaniowej. W związku z tym niniejszy artykuł poświęcony został charakterystyce podstawowych instrumentów finansowych, umożliwiających realizację obu powyższych celów.
EN
The demand on the housing market is created mainly by the availability of funds, both own and foreign ones. Given the high capital-intensive housing investment, the decisive role is played by bank credits and loans. This external financing enables implementation of the basic, social function of dwelling, which is to meet basic human needs. On the other hand, dwelling has an economic function – it is a form of a capital investment. This capital may be released as necessary, and treated as a withdrawal of savings. Therefore this article is devoted to the characteristics of fundamental financial instruments that enable attainment of both these objectives.

Year

Issue

3

Pages

11-26

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9f2d7a9d-e841-472a-9f0e-f8be281085c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.