PL EN


2014 | 2(11) | 7-19
Article title

W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie badawczym

Content
Title variants
EN
Towards a new model of social policy to disability. A few words about the research project
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W tekście przedstawione zostaną koncepcja i cel badań w ramach projektu pt. Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności oraz teoretyczne przesłanki zmian w polityce społecznej. Zaprezentowane zostaną również główne założenia projektu, charakterystyka zadań wykonanych w jego ramach, a także postulowany kierunek zmian instytucjonalnych i nowych sposobów wsparcia.
EN
The text will present the concept and purpose of the research project entitled From a comprehensive diagnosis of the situation of persons with disabilities in Poland to a new model of social policy towards disability and theoretical evidence of changes in social policy. The main objectives of the project, the characteristics of the tasks carried out in its framework as well as the postulated direction of institutional changes and new ways of support will be presented.
Year
Issue
Pages
7-19
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9f97b286-d896-48e9-ae3f-28cb7f8f939c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.