PL EN


2014 | 179 | 206-214
Article title

Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania - stare problemy

Authors
Content
Title variants
EN
Social Welfare Yesterday and Today. Old Problems and New Challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social welfare and social work along with it, for 20 years of its operation has undergone metamorphosis. If at the level of ideas (which provides assistance for individuals, families, groups in resolving their existing problems), not much has changed, but in the way of achieving it has changed nearly everything. New methods, techniques and instruments (tools) of social work are not only a new great challenges to do, but also a great load. Changes in area of social assistance and social work over the last 20-years are clear, important and fundamental. They had of course an influence on the quality of social work. It is therefore more difficult or easier? Decrease its effectiveness or not? This article is an attempt to answer these questions.
Keywords
Year
Volume
179
Pages
206-214
Physical description
Contributors
author
References
 • Gierek P.: Wsparcie instytucjonalne dla rodzin dysfunkcyjnych. "Praca Socjalna" 2011, nr 4.
 • Golinowska S.: System pomocy społecznej. Główne problemy zmian i reform. W: Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji. Red. E. Leś. Oficyna Wydawnicza ASPARA-JR, Warszawa 2002/2003.
 • Izdebski H.: Fundacje i stowarzyszenia. Wydawnictwo TRANSIT, Warszawa 1997.
 • Kabaj M.: Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu. Raport IPiSS, Warszawa 2000.
 • Kamiński T.: Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna - w poszukiwaniu modelu relacji. W: Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Red. J. Krzyszkowski, R. Majer. Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, Częstochowa 2004.
 • Kaszyński H.: Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno? W: Ekonomia społeczna. Perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej. Red. J. Staręga-Piasek. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007.
 • Kaźmierczak T.: Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej. W: Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Mielczarek A.: Zadania lokalnych organizacji pozarządowych. "Praca Socjalna" 2010, nr 6.
 • Rymsza M.: Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa 1998.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Dz.U., nr 64, poz. 593, art. 2, art. 3.
 • Więckowski A.: Świadczenia pieniężne - pomoc czy utrudnienie w skutecznym prowadzeniu pracy socjalnej. "Praca Socjalna" 1997, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9fc3513a-7ea3-470f-8f6c-7f559b5d0529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.