PL EN


2018 | 9 | 2 | 213-219
Article title

Methodological Principles of Clustering in Agricultural Sector of Ukraine

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The methodological principles of formation of agricultural sectors in Ukraine have been studied. The essence of agricultural clusters, their functions and the possibility of applying cluster policy in the globalized world has been specified.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
213-219
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doctoral of the State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Ukraine
  • PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine
References
  • Dehtiarenko, N.V. (2010). Klasternaya koncepciya v innovacionnom razvitii territorialno-promishlennych kompleksov kak vozmozhnost postkrizisnogo razvitiya. Materialy Mezhduna-roi nauchno-prakticheskoi konferencii molodychuch uchenych i studentov “Modeli postkrizi-snogo razvitiya stran: analiz i prognoz”. Tallin: Institut ekonomiki i upravleniya ECOMEN.
  • Derii, Zh.V., Ostapenko, T.V. (2014). Rozvytok agrarnych klasteriv yak organizaciyno-ekonomichnyi bazys pidvychshennya pivnya potencialu APK. Visnyk Chmelnyckogo nacio-nalnogo universytetu, #4, 17–21.
  • Hriadov, S.I. (2009). Agropromyshlennii klaster: problemy I perspektivy razvitiya. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, #4, 74–79.
  • Pushkar, T.A., Fedorova, V.G. (2011). Svitovyi dosvid formuvannya i rozvytku merezhevych i kla-sternych obyednan. Retrieved from: http://soskin.info/ea/2011/11-12/201127.html (20.01.2012).
  • Sobkevych, O. (2015). „Shchodo derzhavnoi polityky pidtrymky rozvytku agrarnych klasteriv v Ukraini”. Analitychna zapyska. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/760// (15.01.2016).
  • Sydorov, Ya. (2017). Derzhavna polityka rozvytku klasteriv yak skladova chastyna formuvannya innovaciynoi modeli silskogo gospodarstva: agrarno-pravovyi poglyad. Retrieved from: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/23.pdf. (3.01.2018).
  • Ulianchenko, Yu.O. (2015). Derzhavne stymulyuvannya rozvytku agrarnych klasteriv. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/2/04.pdf (13.12.2015).
  • Vyshniakova, I.V. (2011). Dosvid stanovlennya ta rozvytku klasteriv v okremych krainach pivnich-noi, schidnoi i centralnoi Evropy. Retrieved from: http://http://web.znu.edu.ua/herald/issues/ 2011/eco_2011_1/2011_1/184-193.pdf (5.01.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9fcc0e28-a294-45ef-bf70-a47a100897f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.