PL EN


2020 | 58 | 1(115) | 146-149
Article title

Przegląd polskich nowości wydawniczych

Authors
Title variants
EN
New Polish Publications
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
  • Gackowski, T., Brylska, K., Patera, M. red. (2018). Komunikowanie w świecie aplikacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 151. Seria „Laboratorium Badań Medioznawczych”. ISBN 978-83-7545-904-3Gajos-Gržetić, M. (2017). Reprezentacja nauki o geoinformacji w wybranych językach informacyjno-wyszukiwawczych. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, ss. 244. Seria „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 3568. ISBN 978-83-226-3045-7Janiak, M. (2019). Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów. Warszawa: Wydaw. SBP, ss. 419. Seria: „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” 190. ISBN 978-83-65741-30-1Szafrański, L. (2019). Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich. Warszawa: Wydaw. SBP, ss.183. Seria: „Nauka, Dydaktyka, Praktyka” 188. ISBN 978-83-65741-25-7Wojciechowska, M., Cyrklaff-Gorczyca, M. red. (2019). Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, ss. 380. Seria „Propozycje i Materiały” 103ISBN 978-83-65741-42-4
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9feabc35-ba06-4a18-8932-83fb35b05491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.