PL EN


2018 | 18 | 1 | 93-102
Article title

Sustainable materials in ecological buildings

Authors
Content
Title variants
PL
ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY W BUDOWNICTWIE EKOLOGICZNYM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ecological building means creating and sustaining environmentally healthy construction based on sustainable development principles, economic and ecological effectiveness. The market of building materials has become a pioneer in adapting the idea of sustainable development in the construction sector. As a result of that process “sustainable building materials” have been created. They are defined as materials with superior performance during their whole life-cycle, which meets requirements of sustainable development principles. The following article presents the essence of sustainable building materials. The paper contains an exposition of the whole life-cycle, as well as discusses the advantages and disadvantages of the materials. Besides, the article includes comments on usage of sustainable materials in ecological buildings.
PL
Budownictwo ekologiczne to tworzenie i odpowiedzialne utrzymanie zdrowego środowiska budowlanego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej i ekologicznej. Rynek materiałów budowlanych jako pierwszy rozpoczął dostosowywanie się do idei zrównoważonego rozwoju. W wyniku tego procesu powstały tzw. zrównoważone materiały budowlane, definiowane jako wyroby, do których pozyskania surowców i proces ich przetwarzania w produkt finalny, wbudowanie wraz z transportem, użytkowanie, rozbiórka oraz ponowne wykorzystanie, spełniają wymogi rozwoju zrównoważonego. W niniejszej pracy przestawiono istotę zrównoważonych materiałów budowlanych. Omówiono fazy cyklu „życia” wyrobów budowlanych oraz ich wady i zalety. W artykule uwzględniono również wykorzystanie zrównoważonych materiałów w budownictwie ekologicznym.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
93-102
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
author
 • University of Economics in Cracow, Poland
References
 • Affelt W. (2011). Budownictwo zrównoważone In: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno, materiałowo technologiczne : budownictwo ogólne : XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk, 9-12 marca 2011 roku. T. 1, Wykłady.
 • Autodesk (2014). Green Building Materials. Available at: https://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/green-building-materials. Accessed 17 June 2017.
 • Błaszczyński T.; Dyzman B.; Ksit B. (2012). Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
 • Boczek Z. (2013). Budownictwo Zrównoważone. Available at: http://www.architektura.info/index.php/architektura_zrownowazona/aktualnosci/budownictwo_zrownowazone. Accessed 16 June 2017.
 • Faludi J.; Lepech M. (2012) Ecological payback time of an energy-efficient modular building. Journal of Green Building: Winter 2012, Vol. 7, No. 1, pp. 100-119.
 • Fix (2015). Sustainable from the Bottom Up. Green Material Guide. Available at: https://www.fix.com/blog/build-a-sustainable-house/. Accessed 18 June 2017.
 • Gibberd J. (2014a). The Sustainable Building Material Index (SBMI). Available at: http://sustainablebuildingmaterialindex.blogspot.com/. Accessed 16 June 2017.
 • Gibberd J. (2014b). Sustainable Building Material Index Assessment and Recommendations for Informal Brick Manufacture in Alliwal. North, Eastern Cape, Gauge, Pretoria, South Africa. Muratorplus (2011). Materiały budowlane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Available at: http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/materialy-budowlane-w-zgodzie-z-idea-zrownowazonego-rozwoju_69787.html. Accessed 17 June 2017.
 • Peckenham E. (2016). 11 green building materials that are way better then concrete. Available at: http://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/. Accessed 18 June 2017.
 • Pluta A. (2012). Budownictwo zrównowazone – powszechnie obowiązujący standard. Available at: http://www.inteligentnybudynek.eu/artykul/article/budownictwo-zrownowazone-powszechnie-obowiazujacy-standard/part/1/. Accessed 17 June 2017.
 • Raney R. F. (2017). 10 Cutting-edge, Energy-efficient Building Materials. Available at: http://home.howstuffworks.com/home-improvement/construction/green/10-cutting-edge-building-materials7.htm. Accessed 17 June 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a033f57a-cecf-4b69-9a91-979cb67122a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.