PL EN


2013 | 1 | 45-59
Article title

Etyczny wymiar współczesnej pracy człowieka

Content
Title variants
EN
Ethical dimensions of the modern approach to human work
Languages of publication
Abstracts
EN
The article discusses issues related to the value of human work. Work is considered as something more than just gaining revenues. Most of all, it carries multiple values which allows individuals to strive for self-development and improvement of his or her personality. Through work individual not only produces material goods, but also introduces intended and valuable changes in his or her environment. Working people should have a sense of dignity and freedom, be aware of their freedom, responsibility and sensitivity to their humanity subjected to the test of time in the phenomena of work. The article is an overview of the concept of work in terms of ethics.
Keywords
EN
Year
Issue
1
Pages
45-59
Physical description
Contributors
References
 • Bitner B., K. Stępień, Wprowadzenie do etyki zawodowej, Wydawnictwo EMPI2, Poznań 2000.
 • Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 1995.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej pedagogiki pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
 • Galarowicz J., Doświadczenie wartości etycznych według J. Tischnera, [w:]: Etyka, red. J. Pawlica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1992.
 • Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka, Kraków 1993.
 • König F., Człowiek i jego odpowiedzialność, [w]: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Tischnerowi na sześćdziesiąte urodzin, red. Z. Brzeziński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.
 • MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1996.
 • Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej jako norma, „Społeczeństwo”, nr 4/1995.
 • Ostrowska K., Poczucie odpowiedzialności jako element dojrzałej osobowości, [w:] Edukacja aksjologiczna, t. 2, red. K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1995.
 • Serafin K., Doświadczenie wartości w obszarze ja w ujęciu Józefa Tischnera, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” Rok VII 2008, Nr 1 (12).
 • Solak A., Wychowanie chrześcijańskie: studium współzależności, Wydawnictwo UKWS, Warszawa 2004.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994.
 • Suchodolski B., Labirynty współczesności, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
 • Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski OP, J. Paściak OP, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1982.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a04ba701-5d6f-402a-bba5-2665a2269124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.