PL EN


Journal
2013 | 42 | 51-61
Article title

Wybrane międzynarodowe wątki dotyczące zbrodni katyńskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected international aspects of the crime perpetrated in Katyń
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The crime perpetrated in Katyń emerged in international politics during the times of World War II, but the Allies did not recognise the basic facts concerning the Soviet genocide perpetrated upon the Polish officers in Katyń. An objective stand upon the events which happened in Katyń was not taken with regard to the USSR. The present article, which has the nature of an overview, presents some of the aspects of the Katyń crime in the political and social history of the USA, Great Britain and Sweden. The denial or the tendency to pass over in silence the Soviet agency of this act of genocide met with animated social opposition of the representatives of the Polish community in the West. The latter used their own resources to sent a message of the truth about the events in Katyń to the citizens of some of the democratic countries in the West through the mass media and to commemorate the victims of the crime perpetrated in Katyń e.g. through the construction of monuments.
Journal
Year
Issue
42
Pages
51-61
Physical description
Contributors
author
References
 • Chęciak P., Prasa brytyjska w hołdzie pomordowanym, „Orzeł Biały” (Londyn) 1976, nr 146.
 • Garczyński-Gąssowski L., Losy szwedzkich dokumentów dotyczących Katynia, [w:] Zbrodnia Katyńska. Przesłanie dla przyszłości, [red. M. Tarczyński], Warszawa 2006, Zeszyty Katyńskie, nr 21.
 • Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, Druga Wielka Emigracja 1945-1990, 3.
 • House of Representatives, The Katyn Forest Massacre. Hearings before the Select Committee to Conduct an Investigation of the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre, 82nd Cong., 1st and 2nd Sess., U.S. Government Printing Office, Washington 1952.
 • Jażborowska I., Jabłokow A., Zoria J., Katyń – zbrodnia chroniona tajemnicą państwową, przeł. M. Putrament, A. Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 1988.
 • Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4: Echa Katynia. Kwiecień 1943 – marzec 2005, red. nauk. W. Materski [et al.], Warszawa 2006.
 • Miesiąc pamięci, „Orzeł Biały” (Londyn) 1976, nr 140.
 • Oko i ucho Tygodnia Polskiego, „Tydzień Polski” (Londyn) 1975, 13 XII.
 • Polacy w W. Brytanii, gen. Anders i Katyń, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1976, nr 12.
 • Przemówienie inauguracyjne Prezesa oddziału SPK Szwecja (T. Głowackiego), „Wiadomości Polskie” (Sztokholm) 1975/1976, XII/I.
 • Raczyński E., W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945, Warszawa 1989.
 • Sikorski R., Pierwszy w świecie pomnik katyński, „Wiadomości Polskie” (Sztokholm) 1975, 1975/1976, XII/I.
 • Sprawa Katyńska w prasie międzynarodowej. Notatka, cyt. za: P. Łysakowski, Prasa Niemiecka o Katyniu, [w:] Katyń. Problemy i zagadki, [red. J. Jackl], Warszawa 1990, Zeszyty Katyńskie, nr 1.
 • Wasilewski W., Komisja Katyńska Kongresu USA (1951-1952), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 5/6.
 • Zawodny J. K., Sprawa Katyńska w polityce międzynarodowej, [w:] Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy. Historia, archeologia, kryminalistyka, polityka, prawo, red. M. Tarczyński, Warszawa 1992, Zeszyty Katyńskie, nr 2.
 • Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1948.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a069b13f-519c-4015-9b97-2eb6e24354b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.