PL EN


2018 | 63 | 1 (378) | 41-50
Article title

O pojęciu i istocie dokumentu – złożoność zagadnienia

Content
Title variants
EN
The Notion and the Essence of a Document – Complexity of the Issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The notion of a document is present in almost all areas of science and life, especially in the law where documents serve as evidence in all types of proceedings, reflect the course of those proceedings, and present the facts that have been established. They also play an important role as evidence collected in audit proceedings, conducted on the basis of the Act on the Supreme Audit Office of 23rd December 1994 – the course thereof is recorded in the form of documents. The study attempts to present the complexity of the notion of a document, and to propose a definition of a document in the prescriptive perspective.
Year
Volume
63
Issue
Pages
41-50
Physical description
Dates
published
2018-02
References
 • Bierć A. 2012. Zarys prawa prywatnego: Część ogólna, 338. Warszawa.
 • Salaün J. M. 2014. “Why The Document is Important … And How it is Becoming Transformed”. Monist 97 : 187-200
 • Nowak T. 1994. Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, 148. Poznań.
 • Kocot W. 2004. Wpływ Internetu na prawo umów, 334. Warszawa.
 • Dawidowicz W. 1989. Zarys procesu administracyjnego, 613. Warszawa
 • Martysz C. 2005: W Dowód z dokumentu w postępowaniu administracyjnym. W Wokół problematyki dokumentu: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, 149. Katowice.
 • Degen R. 2011. W Dokumentacja i jej podział. W Współczesna dokumentacja urzędów, t.2, 17.Toruń
 • Zużewicz-Wiewiórowska I., W. Wiewiórowski. 2014. „Proces przetwarzania danych z dokumentów elektronicznych w systemach teleinformatycznych e-Maritime”. Prawo Morskie XXX : 39;
 • Janowski J. 2009. Administracja elektroniczna: kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, 243. Warszawa.
 • Piórkowska-Fiegler J. 2004. Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, 266. Kraków.
 • Pieszko G. 2015. „Społeczno-prawne aspekty penalizacji fałszowania dokumentów”. Studia Prawnoustrojowe 29 : 175.
 • Szymański J. 1972. Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w. 138-139. Warszawa.
 • Dalka S. 1974. „Dowód z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym”. Palestra 8-9 : 50-52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a06a3df7-6ea5-4c3f-a828-c035ee3f2f4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.