PL EN


2005 | 7 | 127-140
Article title

Podejmowanie decyzji personalnych

Content
Title variants
EN
Making personnel decisions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto kwestie identyfikowania i rozwiązywania problemów personalnych, co składa się na podejmowanie decyzji w sferze zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Omówiono istotę problemu personalnego, jego identyfikację oraz typologie i kryteria decyzji personalnych. Szczególną uwagę skierowano na proces podejmowania decyzji personalnych. Zaprezentowano poszczególne fazy tego procesu i jego podmioty decyzyjne.
EN
The paper presents issues concerning identification and solving personnel problems, i.e. the ones, which are made at the level of personnel management in a company. The starting point was characterizing the essence of the personnel problems, indicating the areas where they appear and developing typologies of personnel decisions. The most attention has been paid to the process of efficient personnel decision making, its stages; main criteria determining the rationality of personnel decisions and subjects involved in that process.
Year
Issue
7
Pages
127-140
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1981.
 • Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1995.
 • Orczyk J. (red.), Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie, Metody i techniki, Akademos, Poznań 1992.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Rybak M., Budowanie potencjału konkurencyjności [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, pod red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 • Shannon R. E., Systems symulation. The Art and Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1975.
 • Simon H. A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982. Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Stankiewicz M., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7/8.
 • Suchodolski A., Podmioty zarządzania kadrami [w:] Zarządzanie kadrami, Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Szałkowski A., Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wprowadzenie do zarządzania personelem, pod red. A. Szałkowskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a088d3be-735e-445a-bacd-3c8b1e427254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.