PL EN


2016 | 39 | 245-255
Article title

Psychologiczne aspekty zamykania się młodzieży na religię

Content
Title variants
EN
Psychological Aspects of Young People’s Abandonment of Religion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie psychologicznych aspektów związanych z zamykaniem się młodzieży na religię we współczesnym społeczeństwie. Pierwszą rzeczą, na której się skupiłam, to analiza potrzeby religijności, następnie religijność jako czynnik wspomagający wychowanie, praktyczne aspekty religijności, podstawowe potrzeby psychiczno-duchowe młodzieży, jak również główne wyznaczniki prowadzące do zamykania się młodych ludzi na religię. Jedną z przyczyn zamykania się młodzieży na religię wyjaśniam za pośrednictwem autorskiej teorii tzw. filtra. Blokuje on i wypacza potrzeby duchowe człowieka. W niniejszym artykule wprowadziłam także pojęcia: wewnętrznego klucza, potrzeby zakotwiczenia, duchowości obronnej oraz surogatowej.
EN
This article presents some psychological aspects of the move away from religion by young people in post modern society. The first thing I analyze is the need of religion, then religiosity as a factor that helps in upbringing, the practical aspects of religion, the basic psycho-spiritual needs of youth and the main attitudes and factors that lead them to turn away from religion. One of my explanations of the abandonment of religion by young people is my own conception of the so-called “filter”, which blocks and distorts human religious needs. I also introduce the term of the “inside key” and mention another of my own terms, “the need of anchoring (rooting)”, as well as defense spirituality and surrogate spirituality.
Year
Issue
39
Pages
245-255
Physical description
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Stalowa Wola
References
 • Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, tł. A. Wojciechowski, Poznań 2004.
 • Becelowska, D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Jelenia Góra 2006.
 • Boguszewski, R. (oprac.), Dwie dekady przemian religijności w Polsce, www.badanie.cbos.pl [9.06.2011].
 • Boguszewski, R. (oprac.), Znaczenie religii w życiu Polaków, www.badanie.cbos.pl [9.06.2011].
 • Chlewiński, Z. (red.), Psychologia religii, Lublin 1982.
 • Dańczak, A., Angel as a Symbol of the Post-modern Spirituality of the West, w: Nove nabozenske hnutia, sekty a alternativna spiritualita v kontexte postmoderny, red. K. Kardis – M. Kardis, Presov 2010, s. 475-483.
 • Kisiel, S., Duszpasterstwo na tle potrzeb psycho-duchowych, Siedlce 1977.
 • Kuczkowski, S., Psychologia religii, Kraków 1993.
 • Ruszel, M.E., Psychological aspects of alternative spirituality in post modern society, w: Nove nabozenske hnutia, sekty a alternativna spiritualita v kontexte postmoderny, red. K. Kardis – M. Kardis, Presov 2010, s. 407-413.
 • Walesa, Cz. Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych jego okresów ontogenezy, w: red. Z. Chlewiński, Psychologia religii, Lublin 1982, s.
 • 143-180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a08eb1ad-687b-4591-b689-5a4291e72376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.