PL EN


2017 | 1/2017 (66), t.2 | 178 – 192
Article title

Porównanie miesięcznych miar płynności akcji spółek notowanych na GPW wyznaczanych na podstawie danych niskiej częstotliwości

Content
Title variants
EN
Comparison of Monthly Stock Liquidity Measures for WSE-Listed Companies Based on Low-Frequency Data
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między miarami płynności wyznaczanymi na podstawie ogólnodostępnych danych niskiej częstotliwości, takich jak cztery ceny, najwyższa, najniższa, otwarcia i zamknięcia, oraz wielkość obrotu. Powszechnie stosowane w literaturze miary płynności wyznaczono dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie nieprzerwanie w okresie 2000–2015. Na podstawie danych dziennych wyznaczono miesięczne miary płynności i dokonano analizy zależności między miarami w długim okresie. Wykazano, że wskaźniki płynności skonstruowane na podstawie danych o niskiej częstotliwości, mierzące wpływ na ceny oraz wpływ na aktywność, niosą zbliżone informacje. Spójność miar opisujących różne wymiary płynności przemawia za ich stosowaniem.
EN
The purpose of this article is to examine the relationship between liquidity measures based on publicly available low-frequency data such as four prices: highest, lowest, opening and closing, as well as trading volume. Liquidity measures that are widely used in the literature have been determined for selected companies continuously listed on the WSE in 2000–2015. Based on daily data, monthly liquidity measures have been determined and relationships between measures have been analyzed. It is shown that liquidity indicators designed on the basis of low-frequency data that measure the impact on prices and the impact on activity provide similar information. The consistency of measures describing different dimensions of liquidity is an argument for their application.
Year
Pages
178 – 192
Physical description
Dates
published
2017-05-30
Contributors
References
 • Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56, http://dx.doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6.
 • Amihud, Y. i Mendelson, H. (2015). The Pricing of Illiquidity as a Characteristic and as Risk. Multinational Financial Journal, 19(3), 149–168.
 • Amihud, Y., Mendelson, H. i Pedersen, L.H. (2005). Liquidity and Asset Prices. Foundations and Trends in Finance, 1(4), 269–364, http://dx.doi.org/10.1561/0500000003.
 • Bekaert, G., Harvey, C.R. i Lundblad, C. (2007) Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Markets. Review of Financial Studies, 20(6), 1783 1831, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhm030.
 • Chordia, T., Subrahmanyam, A. i Anshuman, V.R. (2001). Trading Activity and Expected Stock Returns. Journal of Financial Economics, 59(1), 3–32, http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00080-5.
 • Corwin, S.A. i Schultz, P. (2012). A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices. Journal of Finance, 67(2), 719–759, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01729.x.
 • Doman, M. (2011). Mikrostruktura giełd papierów wartościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Domowitz, I., Glen, J. i Madhavan, A. (2001). Liquidity, Volatility and Equity Trading Costs Across Countries and Over Time. International Finance, 4(2), 221–255, http://dx.doi.org/10.1111/1468-2362.00072.
 • Fiszeder, P. i Perczak, G. (2016). Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil. International Journal of Forecasting, 32(2), 398–410, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2015.07.003.
 • Goyenko, R.Y., Holden, C.W. i Trzcinka, C.A. (2009). Do Liquidity Measures Measure Liquidity? Journal of Financial Economics, 92(2), 153–181, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.06.002.
 • Harris, L. (1990). Statistical Properties of the Roll Serial Covariance Bid/Ask Spread Estimator. The Journal of Finance, 45(2), 579–590, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03704.x.
 • Jankowski, R. i Olbryś, J. (2015). Wymiary płynności rynku papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, (73), 645–658.
 • Karpoff, J.M. (1987). The Relation Between Price Changes and Trading Volume: A Survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22(1), 109–126, http://dx.doi.org/10.2307/2330874.
 • Kyle, A.S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53(6), 1315–1335, http://dx.doi.org/10.2307/1913210.
 • Lesmond, D.A. (2005). Liquidity of Emerging Markets. Journal of Financial Economics, 77(2), 411–452, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.01.005.
 • Lesmond, D.A., Ogden, J.P. i Trzcinka, C.A. (1999). A New Estimate of Transaction Costs. Review of Financial Studies, 12(5), 1113–1141, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/12.5.1113.
 • Nowak, S. i Olbryś, J. (2015). Direct Evidence of Non-trading on the Warsaw Stock Exchange. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (428), 184–194, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.428.16.
 • Olbryś, J. (2014). Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-size Emerging Stock Market. Bank i Kredyt, 45(6), 513–536.
 • Olbryś, J. i Mursztyn, M. (2016). Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 101–112, http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-07.
 • Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. The Journal of Finance, 39(4), 1127–1139, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a0a9f23b-36d6-40d6-a0a0-0d6acc6efb0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.