PL EN


2016 | 2(27) | 72-80
Article title

Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu?

Content
Title variants
EN
Can the concept of positive leadership become a paradigm in management studies?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Paradigm is defined by Kuhn as a scientific achievement which is universally recognised in a given period of time by researchers belonging to a scientific discipline and which provides them with model problems and solutions. As regards management studies there is a debate whether this discipline is still in the pre-paradigm period of its development or it can be perceived as a multi-paradigm field. Making an assumption that there are paradigms in management studies, the statement that leadership is a key factor of the success of an organisation can be recognised as a canon. Recently, along with the development of Positive Organisational Scholarship, the concept of positive leadership has been emerging. The aim of the paper is to consider whether the concept of positive leadership can become a paradigm in management studies.
Year
Issue
Pages
72-80
Physical description
Contributors
References
 • Avolio B.J., Walumbwa F., Weber T.J., 2009, Leadership: Current theories, research, and future directions, Annual Reviews of Psychology, vol. 60, s. 421-449.
 • Cameron K.S., 2012, Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Cameron K.S., 2013, Practicing Positive Leadership: Tools and Techniques that Create Extraordinary Results, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), 2003, Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Gardner W.L., Avolio B.J., Luthans F., May D.R., Walumbwa F.O., 2005, “Can you see the real me?” A self-based model of authentic leadership and follower development, Leadership Quarterly, vol. 16, s. 343-372.
 • Glińska-Neweś A., Stankiewicz M.J., 2013, Key areas of Positive Organisational Potential as accelerators of pro-developmental employee behaviours, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Positive Management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 17-34.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2011, Przedsiębiorstwo przyszłości: Zmiana paradygmatów zarządzania, Master of Business Administration, nr 1, s. 95-111.
 • Haffer R., 2013, Mechanisms of the key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Positive Management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 287-316.
 • Ilies R., Morgeson F.P., Nahrgang J.D., 2005, Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes, Leadership Quarterly, vol. 16, s. 373-394.
 • Karaszewski R., 2010, Rola przywództwa w kreowaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 253-277.
 • Karaszewski R., Lis A., 2013, The role of leadership to stimulate pro-developmental Positive Orga-
 • nisational Potential, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Positive Management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 59-87.
 • Kuhn T.S., 1970, The Structure of Scientific Revolution, The University of Chicago, Chicago.
 • Lakatos I., 1995, Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa.
 • Lisiński M., 2009, Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego, [w:] Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Lisiński M., 2011, Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 856, s. 5-21.
 • Lopes M.P., Cunha M.P., Kaiser S., Muller-Seitz G., 2009, Positive Organizational Scholarship: Embodying a humanistic perspective on business, [w:] Spitzeck H., Pirson M., Amann W., Khan S., Kimakowitz E. (red.), Humanism in Business: State of the Art, Cambridge University Press, Cambridge, s. 278-298.
 • Luthans F., Avolio B., 2003, Authentic leadership development, [w:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a new discipline, Berett-Koehler Publishers, San Francisco, s. 241-258.
 • Mazurkiewicz A., 2011, Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: Wybrane aspekty, [w:] Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 19: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 408-418.
 • Moczydłowska J.M., 2010, Paradygmaty zarządzania – weryfikacja w dobie kryzysu, [w:] Cisek M., Domańska-Szaruga B. (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, s. 103-111.
 • Pietruszka-Ortyl A., 2012, Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu, [w:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 69-80.
 • Płoszajski P., 1985, Między refleksją a działaniem: Dylematy praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
 • Stankiewicz M.J. (red.), 2013, Positive Management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success, TNOiK, Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (red.), 2010, Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK, Toruń.
 • Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu: Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., 2013, Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 17-26.
 • Walumbwa F., Avolio B., Gardner W., Wernsing T., Peterson S., 2008, Authentic leadership: Development and validation of a theory based measure, Journal of Management, vol. 34, issue 1, s. 89-126.
 • Youssef C.M., Luthans F., 2012, Positive global leadership, Journal of World Business, vol. 47, issue 4, s. 539-547.
 • Zbierowski P., Góra K., 2014, Positive leadership: Its nature, antecedents and consequences, Journal of Positive Management, vol. 5, no. 1, s. 85-99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a0c94843-2788-493b-8580-b91dcfb8d0b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.