PL EN


2011 | 1(7) | 315-326
Article title

Czesława Miłosza ślady (nie)przypadkowe. O recepcji czeskiej

Content
Title variants
EN
Czesław Miłosz’s Works Translated into Czech
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents translations of Czesław Miłosz’s works into Czech language, in the context of socio¬ political situation in Czechoslovakia before 1989 and after the downfall of communist regime. In the second part of the article the author presents her own interpretations of the following texts by Czesław Miłosz: Naive Realm, The Year of the Hunter, Miłosz’s Alphabet.
Year
Issue
Pages
315-326
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
References
 • Anderson B., 2008, Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, tłum. Fantys P., Praha.
 • Bělohradský V., 1991, Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora, w: Bělohradský V., Přirozený svět jako politický problém. Eseje o člověku pozdní doby, Praha.
 • Bogołębska B., 2002, Abecadła (alfabety) – popularna forma prozy wspomnieniowej, w: Cieślak T., Pietrycha K., red., Literatura polska 1990–2000, Kraków.
 • Burek T., 1981, Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. (Nie tylko o Rodzinnej Europie), „Pamiętnik Literacki”, z. 4.
 • Burian V., 1996, Básníkova polemika s dobou a s formou, w: Miłosz C., Traktáty a přednášky ve verších, tłum. Burian V., Olomouc.
 • Červenka J., 2008, Historie jednoho překladu, w: Miłosz C., Svět, tłum. Červenka J., Zblov.
 • Czermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.
 • Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.
 • Głowiński M., 1973, Powieść a dziennik intymny, w: Głowiński M., Gry powieściowe, Warszawa.
 • Havelka M., 2000, Konotace pojmu „střední Evropa” v českém prostředí, w: Havelka M., Cabada M., red., Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Praha.
 • Heck D., 2003, Esej – gatunek uwikłany w paradoksy. w: Heck D., red., Kosmopolityzm i sarma-tyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, Wrocław.
 • Kundera M., 1986, Únos Západu aneb Tragédie střední Evropy, „Proměny”, nr 1.
 • Lejeune P., 2001, Wariacje na temat pewnego paktu o autobiografii, tłum. Lubas¬ Bartoszyńska R., Kraków.
 • Levine M.G., 2000, „Abecadło” i trzecia powieść Czesława Miłosza, jak dotąd nie napisana, w: Fiut A., red., Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, Kraków.
 • Man P. de, 1979, Autobigraphy as De¬ facement, „Modern Language Notes”, vol. 94.
 • Miłosz C., 1990a, Mapa času, przeł. Dvořáčková V., Mikešová I., Burian V., Praha.
 • Miłosz C., 1990b, Rodzinna Europa, Warszawa.
 • Miłosz C., 1991, Rok myśliwego, Kraków.
 • Miłosz C., 1992a, Hymnus o perle, przeł. Červenka M., Praha.
 • Miłosz C., 1992b, Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku, Praha.
 • Miłosz C., 1992c, Zotročený duch, przeł. Stankovič A., Belling J., Praha.
 • Miłosz C., 1993, Údolí Issy, przeł. Stachová H., Praha.
 • Miłosz C., 2001, Abecadło Miłosza, Kraków.
 • Mlejnek J., 2001, Pocta Czesławu Miłoszovi k devadesátým narozeninám, „Revue Proglas”, č. 5–6.
 • Nycz R., 1996, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Kraków.
 • Olejniczak J., 1994, Esej i dziennik na emigracji, w: Pytasz M., red., Literatura emigracyjna 1939–1989, Katowice.
 • Podolska J., 1990, Refleksje nad kształtem dziennika literackiego, „Prace Polonistyczne”, t. XLVI.
 • Pyszny J., 2000, „Sprawa Miłosza”, czyli poeta w czyśćcu, w: Fiut A., red., Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, Kraków.
 • Trávníček J., red., 2009, V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém, Brno.
 • Walas T., 1991, Na tropie myśliwego, „Tygodnik Powszechny”, nr 5.
 • Wyka M., 1991, Uwagi o polskim eseju, w: Wyka M., red., Polski esej, Kraków.
 • Zelinský M., 1991, Czesław Miłosz a česká poezie, w: Slovanský a středoevropský literární kontext, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a0e1b448-0ae8-4e57-a15f-c62fd59e0ca6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.