PL EN


2000 | 1 | 89-95
Article title

Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast ulega w ostatnich latach znacznym przeobrażeniom. Zmiany te przebiegają generalnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony obserwuje się ożywienie prywatnej działalności gospodarczej, również i produkcyjnej, m.in. zaobserwowano wzrost liczby funkcjonujących przemysłowych podmiotów gospodarczych, szczególnie w miastach, które dotąd nie miały charakteru przemysłowego, a funkcja przemysłowa nie była w nich nawet subdominantą (np. w Skale, Proszowicach, Nowym Wiśniczu czy Radomyślu Wielkim). Z drugiej zaś strony widoczne jest znaczne zmniejszenie w latach 1988–97 liczby dużych, przeważnie państwowych przedsiębiorstw. Wiele z nich już zaprzestało działalności, niektóre zmieniły formę własności i rozpadły się na szereg mniejszych spółek, nie zawsze ze sobą współpracujących, a niektóre jedynie poważnie zredukowały zatrudnienie (np. Sp. Metalowców Przyszłość w Świątnikach Górnych – z 700 osób do 200, Zakład Produkcji Betonu w Krzeszowicach – z 400 w latach 80. do około 100 obecnie). Jest to zjawisko powszechne w Polsce, na co wskazują m.in. nowsze badania ośrodka toruńskiego (Maik i in. 1997) i poznańskiego (Tobolska 1996).
Keywords
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Maik W., Sokołowski D., Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 1997, Przekształcenia miast województwa włocławskiego w okresie transformacji systemowej, pod red. W. Maika i D. Sokołowskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 57–77.
  • Rajman J., 1983, Funkcje miast karpackich, Folia Geographica ser. Geographica-Oeconomica, vol. XV, s. 39–50.
  • Tobolska A., 1996, Kierunki przemian w strukturze przemysłu województwa poznańskiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej. Materiały 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s. 294–297.
  • Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw państwowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, pod red. Z. Zioło, Kraków–Warszawa, s. 13–21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a101ed27-6c7c-4b43-8dfe-2ea365e350ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.